Съдът потвърди 10 000 лева санкция спрямо дружество след проверка в детска градина - ruse.utre.bg

Съдът потвърди 10 000 лева санкция спрямо дружество след проверка в детска градина

07 декември 2016, 10:53 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе, архив

Санкцията е наложена от РДПБЗН-гр.Русе

На 23.02.2016г. В.Д. – инспектор в група „ДПКПД“ във Втора районна служба „ПБЗН“ извършил комплексна проверка на Целодневна детска градина „Чучулига“ в гр.Русе. с предмет цялостна проверка на състоянието на пожарната безопаснсост. Този филиал бил разположен в двуетажна сграда от първа степен на огнеустойчивост за 122 деца на четири групи и бил със застроена площ от 410 кв. м. Класът на функционална пожарна опасност бил Ф1, подклас Ф1.1, съобразно класификацията на строежите по пожарна опасност (чл.8 ал.1 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар). ЦДГ „Чучулига“ разполагала с пет филиала, един от които бил на адрес гр.Русе, ул.“Борислав“ №4, разположен в двуетажна сграда от първа степен на огнеустойчивост и бил оборудван с автоматична пожароизвестителна инсталация с централа „FS-4000“ . В хода на проверката св.Д. установил, че наказаното дружество е извършвало абонаментното обслужване и техническа проверка на изправността на посочената пожароизвестителна централа. От ръководството на детската градина му бил представен и протокол № 02/04.03.2015г. във връзка с извършения абонаментен сервиз на пожароизвестителната инсталация, като видно от същия именно представител на наказаното дружество е извършил абонаментния сервиз. Също така бил приложен и договор от 10.01.2014г. между наказаното дружество и ЦДГ“Чучулига“ с предмет охрана със СОД и абонаментен сервиз на автоматична пожароизвестителна инсталация „FS 4000“, вкл. и по отношение на филиала на ул.“Борислав“ № 4. Д. проверил в регистъра на ГД“ПБЗН“ дали наказаното дружество има издадено разрешение по чл.129 ал.3 вр.ал.1 от Закона за МВР, като се оказало, че няма издавано такова. В съдебно заседание процесуалният представител на наказаното дружество представя удостоверение, издадено от директора на ЦДГ“Чучулига“, видно от което капацитетът на филиала на ул.“Борислав“ № 4 е за 100 деца.

 

За констатираното нарушение св.Д. съставил АУАН против дружеството, а въз основа на него и на основание чл.261 ал.2 от Закона за МВР АНО издал обжалваното наказателно постановление, с което на дружеството било наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 10 000 лв. за нарушение по чл.129 ал.3 от с.з. 

Районният съд потвърди наказателно постановление №1090р-1347/30.03.2016г., издадено от директора на РДПБЗН-гр.Русе, с което на „Зона СОД 2002“ ЕООД му е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 лв.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Русе.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета