Временно се прекратяват плановия прием и свижданията в УМБАЛ-Русе - ruse.utre.bg

Временно се прекратяват плановия прием и свижданията в УМБАЛ-Русе

04 януари 2017, 15:06 | Русе утре
  • Снимка:
    Добрич утре

Във връзка с обявяването на грипна епидемия в града

На 03.01.2017 г. в РЗИ – Русе се проведе съвещание на Регионалното оперативно бюро за борба с грипа и острите респираторни заболявания в Русенска област. След анализ на данните, получени от ОПЛ, включени в сентинелната система, се установи рязко повишение на заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания за периода 25.12.2016 г. – 01.01.2017 г. (228,43 на 10 000), като най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г., следвана от възрастовите групи 5-14 г. и 15-29 г.

Регистрираната заболяемост през настоящия отчетен период достигна епидемични стойности и това даде основание на  Регионалното оперативно бюро за борба с грипа и острите респираторни заболявания в Русенска област да вземе следните решения:

От 04.01.2017 г. се обявява грипна епидемия на територията на Русенска област с провеждане на всички задължителни за този период мероприятия:

Удължава се ваканцията на учениците в Русенска област до 06.01.2017 г. вкл.

Мерките, които се предприемат по време на грипна епидемия, са следните:

Спазване на строг противоепидемичен режим на работа в  лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ, в училищата и детските заведения, намиращи се на  територията, на която е обявена грипна епидемия.

Провеждане на ежедневен филтър в детските заведения. Откритите болни деца се връщат по домовете, а заболелите лица от персонала не се допускат на работа в детските заведения.

При отсъствие на повече от 30 % от учениците поради заболявания от грип и остри респираторни заболявания временно се прекратяват учебните занимания, като тази мярка се провежда по преценка на епидемичната обстановка за всяко учебно заведение.

 

В лечебните заведения за извънболнична помощ временно се прекратяват детските и женски консултации, не се провеждат профилактични имунизации и реимунизации.

На територията на лечебните заведения за болнична помощ се прекратяват свижданията и плановите операции.

Лечебните заведения трябва да са снабдени с достатъчни количества лични предпазни средства, дезинфектанти, лекарства и консумативи. Болни лица от персонала да не се допускат на работа.

Да се извършва редовно проветряване, текущо почистване и дезинфекция на помещенията в лечебните заведения, детските заведения и училищата.

Продължава ежедневното наблюдение на данните от сентинелната система за надзор на грип и ОРЗ и при установяване на тенденция за по-нататъшно покачване на заболяваемостта от ОРЗ Регионалното оперативно бюро за борба с грипа и острите респираторни заболявания  ще проведе следващо съвещание.

Етикети
грип


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета