Агенцията за поддържане на река Дунав-с проект за повишаване на административния капацитет - ruse.utre.bg

Агенцията за поддържане на река Дунав-с проект за повишаване на административния капацитет

12 февруари 2017, 09:00 | Русе утре
  • Снимка:
    РИОСВ Русе

Ще се подобри и материално-техническата база

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) започна изпълнението на проект за повишаване на административния капацитет и подобряване на материално-техническата си база.

В рамките на проекта ще се оптимизира и надгради досегашния сайт на Агенцията. За изпълнение на дейността е сключен договор за внедряване на уеб услуги и интерактивна онлайн платформа за предоставяне на информация и електронни услуги, свързани с дейността на Агенцията. По този начин ще се подобри визуализацията на данните и възможностите, които се предоставят на сайта и ползват от крайните потребители.

При реализацията на проекта също така ще се организират и проведат обучения на служители на ИАППД, ангажирани с работата по проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 (ОПТТИ). С провеждането на обученията се цели по-бързо и ефективно изпълнение на дейностите, свързани с подготовката, наблюдението, контрола и изпълнението на проектите, по които ИАППД е бенефициент.

Отпуснатите средства за изпълнение на проекта са на стойност близо 118 хил. лв.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Приоритетна ос V „Техническа помощ“.

Продължителността му е 2 години, като следва да приключи през септември 2018 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета