Обединение на ректорите на вузовете от Северна България щe помага за регионалното развитие - ruse.utre.bg
Alternative Media Group

Обединение на ректорите на вузовете от Северна България щe помага за регионалното развитие

17 февруари 2017, 17:55 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър РУ

Чрез Обединението, ректорите ще обединят усилията си за качествено и конкурентоспособно образование

По инициатива и покана на ректора на Русенския университет проф. д-р Велизара Пенчева и председателя на Общото събрание чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев на 17 февруари 2017 г. в университета се състоя среща на ректорите на висшите училища от Северна България, на която присъстваха ректорите на Икономически университет-Варна- проф. д-р Пламен Илиев, Технически университет-Варна - проф. д-р инж. Росен Василев, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ - проф. д-р Христо Бонджолов, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - проф. дин Георги Колев, Стопанска академия – Свищов – доц. д-р Иван Марчевски и на Технически университет- Габрово – проф.  дтн Райчо Иларионов.

            На срещата, която премина в изключително конструктивен дух, ректорите обсъдиха въпроси, свързани с демографските проблеми и намаляващия брой на кандидат-студентите, финансирането на висшето образование, необходимостта от гъвкави подходи за съобразяване на образованието с потребностите на пазара на труда, развитието на академичния състав и други теми от взаимен интерес.

            С особена загриженост ректорите дискутираха икономическите проблеми в своите региони и изразиха позицията, че от университетите се очаква да бъдат движеща сила на регионалното развитие и стожер на регионалния икономически просперитет. Именно с оглед на това те единодушно подкрепиха идеята за създаване на Обединение на ректорите от висшите училища в Северна България, което да работи в тясно сътрудничество със Съветите за регионално развитие на Северозападен, Североизточен и Северен Централен планови райони, както и със съответните областни и общински администрации.

            Чрез Обединението на ректорите на висшите училища от Северна България университетите ще обединят усилията си за качествено и конкурентоспособно образование, в още по-голяма степен ще демонстрират своята социална отговорност, ще работят за намаляване на икономическите и социалните диспропорции и още по-активно ще се обърнат към младите хора, като най-ценен капитал за развитието на регионите и страната.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета