Русенски преподаватели участват в проект „За равен старт в професията“ - ruse.utre.bg

Русенски преподаватели участват в проект „За равен старт в професията“

07 март 2017, 16:46 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Русенски университет

Партнират седем организации от България, Румъния и Германия

Екип от преподаватели в Русенския университет „Ангел Кънчев“, ръководен от проф. Николай Михайлов, участва в двудневна среща по Проект „За равен старт в професията“ (FAIRGUIDANCE 2015-1-DE02-KA202-002527) с партньори от Германия и Румъния в град Галац, в периода 22-23 февруари. На срещата бяха направени последни уточнения относно основните интелектуални резултати от проекта, чиято цел е да подпомогне подготовката на кариерни консултанти за хора в неравностойно положение – трайно безработни, ниско образовани, малцинствени групи и т.н.

                Седем партньори от различни организации са включени в този Проект за стратегическо партньорство, финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм + (с продължителност септември 2015 г. - август 2017 г.).  От българска страна партньори са Русенският университет „Ангел Кънчев“ и Териториалната организация на научно-техническите съюзи от Русе; от Германия участват екипи от Министерството на образованието, младежта и спорта на провинция Баден-Вюртемберг и ТТГ, АД, Тюбинген (координатор на проекта); от Румъния партнират AMFSS, Галац – социална институция за подпомагане на семейства в неравностойно положение, ANOFM – Окръжна агенция по заетостта в Галац и AIDRom – църковна асоциация в  Букурещ.

                В рамките на два дни бяха обсъдени сроковете за окончателно оформяне на Ръководството за кариерно консултиране, което ще бъде издадено на английски, немски, румънски и български език и ще включва модули, разработени от партньорите на базата на проучвания, проведени в трите страни в рамките на проекта. Това ръководство ще бъде готово за безплатно разпространение сред заинтересованите организации през месец юни, когато ще бъде представено на специално организирани обучителни семинари в България, Германия и Румъния. В същия срок ще бъдат разработени и практически упражнения по темите, засегнати в модулите, които ще бъдат представени на четирите езика в електронна платформа,  за самостоятелно ползване от кариерни консултанти. Тези два продукта, както и разработените доклади за състоянието на проблема в трите страни и онлайн ресурсна библиотека, ще бъдат представени на заключителна конференция в Щутгарт, Германия, на 28-29.06.2017 г.

                По време на срещата проф. Николай Михайлов проведе разговор с проф. Анди Пушка, Ректор на Университет Данубиус, доц. Емануел-Стефан Маринеску, Директор на международния отдел към същия Университет, проф. Стефан Балта, Зам.-ректор  по стратегическо планиране, качество и студентски въпроси на Държавния университет в Галац “Дунаря де Йош”, доц. Гелу Джурджуяту, Декан на електротехническия факултет към същия университет и изпълнителния директор на ANOFM- Цезар Настасе. Бяха обсъдени въпроси, свързани с развитие на партньорските отношения между организациите и възможности за участие в изпълнение на проекти, финансирани от различни европейски програми. Проф. Михайлов покани колегите си да посетят Русенския университет, за да добият още по-добра представа за възможностите за сътрудничество. Поканата беше приета с благодарност.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета