7 държави разработват иновативни идеи за културата и туризма по проект “DANUrB” – DANube Urban Brand“ - ruse.utre.bg

7 държави разработват иновативни идеи за културата и туризма по проект “DANUrB” – DANube Urban Brand“

15 април 2017, 13:36 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

    Проектът, съфинансиран от Европейския съюз, продължава работата по създаване на бранд на Дунавския регион и цели укрепване на дунавската културна идентичност

„Изследователски лагер“ по проекта ще бъде организиран от Словашкия технически университет през юни

Повече от 100 представители на България, Румъния, Хърватия, Сърбия, Словакия, Унгария и Австрия събра през март Дунавският университет в Кремс (Danube University Krems). Целта на събитието, проведено в рамките на проекта “DANUrB” – DANube Urban Brand“, бе обсъждане на нови идеи за културния и туристически облик на Дунавския регион. Участниците се включиха и в екскурзии сред Културния ландшафт Вахау, обект на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

 

По международния проект „DANUrB“, реализиран с подкрепата на програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г, работят партньори от седем дунавски държави, сред които и България. Проектът, съфинансиран от Европейския съюз, продължава работата по създаване на бранд на Дунавския регион и цели укрепване на дунавската културна идентичност. Проектът предвижда създаване на пространствени и културни мрежи и разработване на иновативни и устойчиви стратегии в областта на културата и туризма, които да катализират позитивните икономически и социални процеси в региона. За целта през м. март Дунавският университет в Кремс беше домакин на първия „Изследователски лагер“ по проекта, в който се включиха повече от 100 участници.

 

Организаторите на работния семинар си поставиха две цели:

 

– По време на поредицата организирани уъркшопи да се разработи концептуалната рамка и структурата на обща стратегия “DANUrB”. За целта бяха дискутирани теми в областта на културния потенциал на селищата, пространствените анализи и изследователските методи.

– Да се приложат добрите практики от региона на Вахау. Вторият важен аспект на семинара в Дунавския университет в Кремс бяха анализите на природното и културното наследство на Вахау. Участниците имаха възможността да проучат местните културни забележителности по време на екскурзии с влак (Wachaubahn), автобус и кораб, както и да опитат традиционни кулинарни специалитети.

 

„Вахау е значим пример за бъдещата обща стратегия на Дунавския регион, което беше единодушно потвърдено и от многобройните участници в Изследователския лагер.“ – заяви д-р Петер Моргенщайн, един от проектните мениджъри и изследователи в катедрата по Строителство и околна среда на Дунавския университет в Кремс.

 

Първите стъпки в разработването на общ бранд на Дунавския регион бяха направени. Следващият „Изследователски лагер“ по проекта ще бъде организиран от Словашкия технически университет на Братислава в дунавските градове близнаци Щурово (Словакия) и Естергом (Унгария) в края на . юни, 2017. 

Проектът „DANUrB“ е разработен от водещия партньор – Будапещенски университет по технологии и икономика (Budapest University of Technology and Economics – BME) и по него работят 7 университета, 6 национални изследователски института, 18 регионални и местни органи на публичната власт от 7 държави В проекта България е представена от Агенция за развитие на човешките ресурси – Русе, Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ – София и Център за интерпретиране на наследството – София. Асоциирани партньори по проекта са Областна администрация – Русе, Областна администрация – Видин и Община Силистра

 

За повече информация: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb и https://www.facebook.com/DANubeUrbanBrand/

Проектът се финансира от Европейския съюз (Европейски фонд за регионално развитие, Инструмент за предприсъединителна помощ и национално съфинансиране).Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета