60.1 % от населението в Русенска област е в трудоспособна възраст - ruse.utre.bg

60.1 % от населението в Русенска област е в трудоспособна възраст

21 април 2017, 11:27 | Русе утре
  • Снимка:
    Борово, архив

    В община Иваново е регистриран най-висок относителен дял на населението над трудоспособна възраст – 42.1% от общия брой, докато във водещата община Русе този дял e едва 24.4%

Над трудоспособна възраст са 59 476 лица (26.6%), а под трудоспособна възраст – 29 770 лица (13.3%).

Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението в и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени в определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2016 г. тези граници са до навършването на 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Русе към края на 2016 г. наброява 134 243 души или 60.1% от общия брой. Относителният му дял в трудоспособното население на страната е 3.1%. В сравнение с 2015 г. броят на трудоспособното население намалява с 1.2%, а в сравнение с 2007 г. намалението е с 15.8%. Сред общините в областта най-висок е относителният дял на тази категория население в община Русе – 62.0%, а с най-нисък дял е община Иваново – 49.4%.

Над трудоспособна възраст са 59 476 лица (26.6%), а под трудоспособна възраст – 29 770 лица (13.3%). В община Иваново е регистриран най-висок относителен дял на населението над трудоспособна възраст – 42.1% от общия брой, докато във водещата община Русе този дял e едва 24.4%. При населението под трудоспособна възраст с най-висок относителен дял са общините Бяла и Ветово – 14.5% от общия брой лица в общината, а с най-малък дял – община Иваново с 8.5%.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). В област Русе към 31.12.2016 г. това съотношение е 55, или всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 55 млади хора. Това съотношение е по-благоприятно в градовете (57) отколкото в селата (48). В сравнение с предходната година е регистрирано намаление в равнището на коефициента в градовете и селата на областта.

За сравнение, през 2007 г. на територията на област Русе 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 87 млади хора.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета