Дни на консултантите по проект на Община Русе BG05M9OP001-2.004-0041 - ruse.utre.bg

Дни на консултантите по проект на Община Русе BG05M9OP001-2.004-0041

21 април 2017, 18:26 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

„Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“ по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

До края на месец април е обявена десетдневка на консултантите, които предоставят безплатни интегрирани социални услуги по проект BG05M9OP001-2.004-0041 „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“, който Община Русе изпълнява по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“ Индивидуални срещи с потребители, групова работа и тематични беседи за деца от 3 до 7 години и техните родители се провеждат от 10:00 до 17:00 часа в ЦИСУ„СВЕТИЛНИК“, кв. „Чародейка“, ул. „Тодор Икономов“ №1 и за семейства с деца във възрастова група от 0 до 3 години - в КИСУД, кв. „Дружба“, ул. „Н. Й. Вапцаров“ №20.

Близо 50 нови потребители са посетили кабинетите на психолога, юриста и детската здравна консултация още в първия ден на инициативата. Беседа на тема „Какъв е вкусът на здравето? Балансирано хранене на детето“ проведе Д-р Боряна Тодорова, педиатър-консултант по проекта, с родители на деца от 3 до 7 год. за подбора на различни групи хранителни продукти в зависимост от сезона и вкусовите предпочитания, за комбинирано и балансирано хранене, както и за възможните реакции на детския организъм при консумиране на храни със съдържание на глутен и съставки с много „Е“-та. Темата с дискусионен форум за родители с участието на психолог, юрист гинеколог, социални работници и медиатори, ще бъде повторена следващата седмица в залата за групова работа на Центъра за интегрирани социални услуги „СВЕТИЛНИК“.

На 26 април е обявен Ден на отворени врати от 10:00 до 17:00 часа в сградата на КИСУД  кв. „Дружба“, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №20, където консултантите в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ ще очакват деца и родители, които имат нужда от подкрепа за преодоляване на здравни и социални дефицити, както и терапия на физически и ментални увреждания. Специалистите ще проведат беседа на тема „Трудности при храненето на децата от 0 до 3 години. Развитие на хранителни умения. Алтернативно хранене“.

Новите посетители в десетдневката на консултантите по проекта ще могат да разгледат специализираните кабинети, да разговарят със специалистите и да се запознаят с техните месечни планове и седмични графици за консултации. Потребителите на услуги ще получат информационни материали, ще видят рекламни клипове и презентационни продукти.

За реализиране на проекта Община Русе е конкретен бенефициент на 588 567,00лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ За първите 6 месеца от изпълнението му 200 семейства от целевите групи са обхванати в 5 социални услуги, в които получават безплатно психологически и юридически съвети, семейно консултиране, индивидуална грижа и групова работа за деца и родители. 120 деца от 0 до 3 години посещават редовно Здравна детска консултация, в която педиатър и медицинска сестра следят развитието им, провеждат беседи за превенция на заболяванията и посещават децата в техния дом. Специален педагог работи индивидуално със 17 деца на възраст от 3 - 7 години, с различна степен на увреждане. Специалистите по ранна интервенция на уврежданията провеждат рехабилитация на 45 деца от 0 до 3 години, обучават техните родители и редовно посещават дома на семейството.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета