28 042 са децата до 15 години в Русенска област - ruse.utre.bg

28 042 са децата до 15 години в Русенска област

22 април 2017, 12:00 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

Средната възраст в областта е 44.8 години и е по-висока от средната за България

Към 31 декември 2016 г. населението на област Русе възлиза на 223 489 души, което представлява 3.1% от общия брой на населението в България и нарежда областта на 12-о място в страната по този показател. Мъжете са 109 192, а жените – 114 297, или на 1 000 мъже се падат 1 047 жени при средно 1 059 жени в национален мащаб. В сравнение с края на 2015 г. общото население на област Русе намалява с 2 185 души, или с 1.0%, като броят на мъжете се редуцира с 1 086, а този на жените – с 1 099. И за областта е характерна тенденцията за остаряване на населението, изразяваща се основно в нарастване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Към 31.12.2016 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години в област Русе е 22.7% (50 818) от общото й население. В сравнение с 2015 г. този дял нараства с 0.2 процентни пункта, а спрямо 2007 г. увеличението е с 4.6 процентни пункта. Делът на тази възрастова група в общия брой на населението остава по-висок от средния за страната (20.7%). Процесът на остаряване е по-силно изразен при жените отколкото при мъжете. Относителният дял на жените на възраст 65 и повече навършени години в общия брой на женското население в областта към края на 2016 г. е 26.6%, а на мъжете – 18.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2016 г. децата под 15 години в област Русе съставляват 12.5% (28 042) от общия брой на населението. В края на 2016 г. общият коефициент на възрастова зависимост – отношението на лицата под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години, е 54.5%. През 2007 и 2015 г. този коефициент за областта е бил съответно 43.3 и 53.7%. В градовете това съотношение е значително по-благоприятно – 49.7%, отколкото в селата – 73.9%, но докато в селата коефициентът запазва равнището си от предходната година, в градовете параметрите се влошават.

Остаряването на населението в област Русе води до повишаване на неговата средна възраст, която в края на 2016 г. достига 44.8 години и е по-висока от средната за България (43.5 години). С по-висока средна възраст в рамките на страната са 11 области. С аналогична средна възраст е област Ямбол.

Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата на област Русе средната възраст на населението е с 5.8 години по-висока в сравнение с тази в градовете. В градовете средната възраст на населението е 43.5 години, а в селата – 49.3 години.

В края на 2016 г. средната възраст на мъжкото население в областта е 42.9 години, а тази на жените – с 3.8 години по-висока (46.7 години). За страната средната възраст на мъжете е 41.7 години, а на жените – 45.1 години.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета