Реализирани дейности и финансиране на проект „ Осигуряване на топъл обяд в Община Русе“ - ruse.utre.bg

Реализирани дейности и финансиране на проект „ Осигуряване на топъл обяд в Община Русе“

16 май 2017, 13:46 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе, архив

Услугата ще се извършва чрез Общинско предприятие „Социално предприятие – Обществена трапезария“ – Русе

В изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0047-C01, сключен между Община Русе и Агенция за социално подпомагане, се предоставя социалната услуга „Обществена трапезария“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ – Операция тип 3 – 2014BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд“ от 03.05.2016 г.  се реализира проектно предложение „Осигуряване на топъл обяд в община Русе 2016“. Услугата ще се извършва чрез Общинско предприятие „Социално предприятие – Обществена трапезария“ – Русе. Ежедневно на 110 лица от уязвими групи, които са затруднени в осигуряването на прехраната си, се предоставя топъл обяд.

В периода от стартиране на дейностите по проекта са подадени общо 176 заявления от кандидат потребители за ползване на социалната услуга. След извършване на служебни проверки в Дирекция социално подпомагане град Русе кандидатите се разпределят по целеви групи съгласно Наредба № РД-07-1/04.04.2016 г. на Министъра на труда и социалната политика регламентираща  реда и условията за определяне на целевите групи по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица:

1. лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 ППЗСП;

2. лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция "Социално подпомагане";

3. самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

4. скитащи и бездомни деца и лица.

Комисия за подбор на потребители назначената със Заповед на Кмета на Община Русе, е провела 26 заседания на които са определени лицата, които ще ползват социалната услуга.

На 28.04.2017 г. е подписано допълнително споразумение към договора за удължаване срока на проекта до 31.12.2019 г. Увеличен е размерът на безвъзмездната помощ на 304 000, 40 лв. и ежедневният разчет от 2,30 лв. на  2,50 лв.

Топлият обяд ще продължи да се предоставя на 110 лица от уязвими групи, които са затруднени в осигуряването на прехраната чрез Общинско предприятие „Социално предприятие – Обществена трапезария“ – Русе.

Приготвянето на топлия обяд включва предоставянето на храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и десерт. В началото на седмицата се изготвя седмично обедно меню, което се поставя на информационното табло в Обществената трапезария – Русе. Храната се приема лично от потребителя в Общинско предприятие „Социално предприятие – Обществена трапезария“ – Русе , който удостоверява приетата храна с подпис.

В дейността на Обществената трапезария срокът за прием на заявления от кандидат-потребители е постоянен. ОП СПОТ се помещава на адрес: гр.Русе ул.“Липник“ №117. За информация можете да се свържете на телефон 0889 253 477 – Мариан Димитров - Директор на ОП СПОТ и тел.  082 881 711 – Гергана Иванова – социален работник в ОП СПОТ.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета