Представиха трансграничен проект в Областна управа - ruse.utre.bg

Представиха трансграничен проект в Областна управа

17 май 2017, 15:01 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Областна управа

Целта е подобряване на достъпа до публичните услуги

Днес в Областна управа представиха  проект „Създаване на информационна мрежа за улесняване сътрудничеството между публичните власти, НПО, бизнеса и гражданите в трансграничния регион България-Румъния – BG-RO E-GoverNet“. Присъстваха представители на общините в област Русе, Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия Русе, Областна администрация Русе и институции.  Катя Горанова,  мениджър по проекта смята,  че чрез създаването на платформата ще се подобри достъпът до публичните услуги и координацията между заинтересованите страни.  Проектът е по  Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния България 2014-2020 г. по Приоритетна ос 5: Ефективен регион. Водещ партньор е Бизнес центърът за подпомагане на малки и средни предприятия Русе,  партньори -  Областна администрация Русе и Асоциация Конгресно и посетителско бюро Източен Дунав от Гюргево, Румъния. Общият бюджет е на стойност 373 179.47 евро. Основната цел е насърчаване на дългосрочното сътрудничество между публичните власти, неправителствените организации и бизнеса чрез създаване на ефикасен и ефективен иновативен инструмент на трансгранично ниво. Целевите групи са публичният сектор, представители на всички видове НПО в трансграничния регион, частни фирми и местни общности. Основните дейности са :

-              Проучване и анализ на текущото състояние на предоставяните електронни услуги от публичните администрации в трансграничния регион България – Румъния;

-              Разработване на стратегия и онлайн платформа на три езика, български, румънски и английски, за обмен на информация и подобряване на координацията между тях;

-              Създаване на мрежа BG-RO E-GoverNet.

Планирано е проектът да завърши  през месец април 2019 година.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Новините