Съдът в Русе отмени административна санкция срещу лекар за заразяване при кръводаряване - ruse.utre.bg

Съдът в Русе отмени административна санкция срещу лекар за заразяване при кръводаряване

26 май 2017, 10:31 | Русе утре
  • Снимка:
    Райнен съд Русе

Студентът от Камерун съвестно попълнил декларация преди да даде кръв

На 08.11.2016 г. била извършена акция за доброволно кръводаряване в РУ „А. Кънчев“. За да дари кръв на мястото се явил Д.Л. Г. О. от Камерун. Той попълнил Декларация за здравословното състояние на пациента, в която отразил, че е боледувал от малария. Въпреки отразеното в декларацията, жалбоподателката, в качеството си на доктор, който участвал в екипа осъществяващ вземането на кръв, не препятствала вземането на такава от О. Впоследствие кръвта била прелята при лечението на пациент, който заболял от малария и по – късно починал. По случая била извършена проверка от Г.Т.Д., която въз основа на направените от нея констатации съставила АУАН № 0076 / 08.12.2016 г. срещу М. Въз основа на акта за установяване на административно нарушение било издадено и обжалваното наказателно постановление. Междувременно, на 12.12.2016 г. било образувано наказателно производство за престъпление по чл.123, ал.1 от НК срещу неизвестен извършител, за причиняване на смъртта на пациента, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност – лекарска, представляваща източник на повишена опасност.

Изложеното дотук налага извода, че е налице хипотезата на чл.33 от ЗАНН, съобразно която, когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административно наказателно производство не се образува /ал.1/, а когато се установи, че деянието, за което е образувано административно наказателното производство, съставлява престъпление, производството се прекратява, а материалите се изпращат на съответния прокурор /ал.2/. С оглед на това, че е образувано наказателно производство, за причиняване на смърт, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, както и че жалбоподателката е подведена под административно наказателна отговорност именно за бездействие при осъществяване на такава дейност като лекар, за което са налице данни за престъпление, образуваното административно наказателно производство е следвало да бъде прекратено. Противното би довело до реалната възможност за нарушаване на принципа non bis in idem – забрана за повторно съдене на едно и също лице за същото деяние, което е недопустимо. 

Ето защо съдът намира, че като е издал обжалваното НП, вместо да прекрати административно наказателното производство, административно-наказващият орган е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, опорочаващо издаденото НП до степен на незаконосъобразност, обуславяща отмяната му и прекратяване на административно наказателното производство.

По тази причина Районен съд – Русе отмени Наказателно постановление № 6 / 09.02.2017г. на директора на РЗИ – гр.Русе и прекрати административно наказателното производство по АНД № 441 / 2017г. по описа на Районен съд Русе. След влизане в сила на решението, преписи от материалите по АНД № № 441 / 2017г., по описа на Районен съд Русе, следва да се изпратят на Окръжна прокуратура – Русе по компетентност, във връзка с образуваното досъдебно производство по преписка вх.№ 6191 / 2016г. по описа на прокуратурата.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета