В Русе разкриват общностен център за предоставяне на почасови социални услуги - ruse.utre.bg

В Русе разкриват общностен център за предоставяне на почасови социални услуги

30 май 2017, 20:09 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

Целите са разширяването на възможностите за подобряване качеството на живот на децата или възрастните с увреждания и техните семейства

Днес, в Заседателна зала на Община Русе, се проведе начална пресконференция по проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“.

На презентацията по проекта присъстваха директорът на дирекция „Здравни и социални дейности“ Мариела Личева, началникът на отдел „Обществено здраве“ Катя Петрова и екипа на проекта.

Основните цели на проекта са разширяването на възможностите за подобряване качеството на живот на децата или възрастните с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности за заетост и интеграция на пазара на труда; реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги; предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на хората, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Услугата „Личен асистент“ ще могат да ползват деца или възрастни с трайни увреждания и ограничени двигателни възможности; в риск от изпадане в социална изолация; в риск от попадане в институция поради неспособност да се грижат за себе си и дома си; които по здравословни причини са в невъзможност да напускат сами дома си.

Услугата „Социален асистент“ има за цел да предостави услуги за преодоляване на социалната изолация на потребителите, да стимулира и подпомогне социалното включване и тяхната независимост и активност, както и да осъществи активното участие на потребителите в социалния живот на общността.

Услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция“ включва 20 деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки: - деца и лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието; - деца и лица с различни форми на зависимост.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 391 166,00 лева, а срокът за изпълнение на договора е 21 месеца.

Изпълнението на проекта ще надгради постигнатите добри резултати по ОП РЧР 2007-2013 и по ОП РЧР 2014-2020, и ще даде по-широк обхват и спектър на дейностите в посока предоставяне на интегрирани услуги, според потребността на хората с увреждания и за улесняване достъпа до заетост на уязвими групи.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета