Предстои втора сесия по програмата „Асистирана репродукция“ на Община Русе - ruse.utre.bg

Предстои втора сесия по програмата „Асистирана репродукция“ на Община Русе

11 юни 2017, 10:00 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

Приемът на документи трябва да се извърши в периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г.

След разглеждане на постъпилите 30 заявления с приложени документи от кандидатите за включване в Програма „Асистирана репродукция“ комисията, определена със Заповед № РД-01-887/28.03.2016 г. на Кмета на Община Русе, констатира, че 28 от тях отговарят на задължителните изисквания и критериите за подбор за финансово подпомагане. След определяне на средствата за всяка от одобрените 28 двойки комисията констатира, че общия размер на необходимите средства е 32 518 лева. С оглед на определеният бюджет за 2017 г. за Програма „Асистирана репродукция“ в размер на 50 000 лева комисията единодушно взе решение да предложи на Общински съвет – Русе за останалите средства от бюджетния кредит в размер на 17 482 лева, да се организира втора сесия през 2017 година за прием на документи. Комисията предлага периода за прием на документи да е от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г., а документите да бъдат разгледани от комисията в десетдневен срок, считано от крайната дата за подаване на документите.

Предстои Общински съвет – Русе да вземе решение да се организира втора сесия за прием на документи за разпределяне на останалите средства от бюджетния кредит по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за 2017 година. Приемът на документи трябва да се извърши в периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. Определената комисия по Програма „Асистирана репродукция“ следва да разгледа подадените заявления и да излезе с решение в десетдневен срок след определената крайна дата за прием на документи.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета