Фестивал на постиженията на учениците и учителите от ПМГ „Баба Тонка“на 12 юни - ruse.utre.bg

Фестивал на постиженията на учениците и учителите от ПМГ „Баба Тонка“на 12 юни

11 юни 2017, 12:00 | Русе утре
  • Снимка:
    ПМГ „Баба Тонка“

Глобална цел на проекта бе постигане на функционална грамотност посредством развитие на личностните умения

През учебната 2016/2017 година учителите и учениците от ПМГ „Баба Тонка“ работиха по инициирания от Министерството на образованието и науката проект BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“

 

На 12 юни от 14 часа в аулата на ПМГ „Баба Тонка“ ще се проведе фестивал на постиженията на учениците и техните учители след приключване на работата по таи фаза на проекта. Ще представим резултатите от работата на групите и техните ръководители. В гимназията бяха организирани 19 учители с 28 групи по посочения проект, който стана известен повече като „Твоят час“.

 

Учениците на елитната гимназия проявиха особен интерес към работата в тези групи, защото тя се различаваше от обичайната извънкласна дейност, с която се слави нашето училище. Рамките на проекта дадоха възможност за разгръщане на обучителна и изследователска работа в области, които имат косвено отношение към учебния процес, но пък са изключително интересни за учениците на ПМГ, които се отличават с широк диапазон на възможности, а от тук и широк диапазон на извънкласни интереси.

 

Глобална цел на проекта бе постигане на функционална грамотност посредством развитие на личностните умения и социалните компетентности на учениците

Основна цел бе развитие на „меките умения“ (Soft skills) във връзка с надграждането на „твърдите умения“ (Hard Skills)

Меки умения, или преносими умения (Soft Skills) – всички несвързани с конкретната специалност умения, напр. лидерство, комуникативност, умение за работа в екип, умение за избягване и разрешаване на конфликти, изграждане на доверие, управление на времето, вземане на решения, умения за преговори и т.н. „Tвърдите“ умения (Hard Skills) и компетенции се отнасят до образованието и квалификацията.

С приемането на Лисабонската стратегия (2010) беше взето решение за модернизиране и повишаване качеството на образованието, което да доведе до овладяването на седем универсални ключови компетенции: общуване на роден език; общуване на чужди езици; математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите; дигитална компетентност; умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество. С приемането на Националната квалификационна рамка в България бяха легитимирани четири универсални лични и професионални компетентности, като резултати от обучението: самостоятелност и отговорност; компетентности за учене; комуникативни и социални компетентности; професионални компетентности. Не на последно място трябва да споменем активността, спорта и здравословния начин на живот, които развиват физически и духовно личността на ученика.

Проект „Твоят час“ е насочен към изброените компетентности, надграждайки усвоените знания и умения в учебните часове. Той стимулира всеизвестното IQ, но развива и емоционалната интелигентност (EQ), т.е. личните качества на учениците – “великолепната петорка” на доктор Поропат (добросъвестност, откровеност, любезност, интерес към външния свят и емоционална стабилност).

Работата по проекта превръща училището в желана територия не само за учениците, но и за техните родители, благодарение на предвидените общи занимания с тях в непринудена творческа атмосфера с много смях и забавление.

Етикети
проектдрон


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета