30 проекта са подадени от Русенско по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 година - ruse.utre.bg

30 проекта са подадени от Русенско по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 година

18 юни 2017, 10:00 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

16 проекта са в сферата „Мехатроника и чисти технологии“

30 проекта са подадени от Русенска област по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 година, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Схема BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и Схема BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. 5 са те в тематичната област „Информатика и информационни и комуникационни технологии“, 16 – в „Мехатроника и чисти технолигии“, 7 – в „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“ и само 2 – в „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“. За Северен централен район на планиране подадените проекти в съответните области са 23, 34, 18 и 4.

16 проекта са  в сферата „Мехатроника и чисти технологии“. 7-те проекта в „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“обхващат персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства и други. В сектора „Информатика и ИКТ“ проектите покриват– безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Парите