До 22 юни се подават документи за първи етап от класиране при приема след седми клас - ruse.utre.bg

До 22 юни се подават документи за първи етап от класиране при приема след седми клас

19 юни 2017, 13:09 | Русе утре
  • Снимка:
    ОУ"В. Левски", архив

Обявяване на списъците с приетите на първи етап на класиране – 27.06.2017 г. на електронната страница на РУО-Русе http://www.priem.rio-ruse.org

Документите за участие в първия етап на класиране след завършен седми клас се подават до 22.06.2017 г. Това са: 

Служебна бележка (оригинал) от училището с резултатите от изпита по БЕЛ и по математика.

Свидетелство за завършено основно образование – VІІ клас (оригинал и копие).

Медицинско свидетелство (оригинал и копие) само при кандидатстване в професионални гимназии.

Документ за самоличност на кандидата.

Заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране, което ще получите на място, при подаване на документите.

ПОПЪЛВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕТО И ПОДРЕЖДАНЕТО НА ЖЕЛАНИЯТА В НЕГО Е НАЙ-ВАЖНАТА ЧАСТ ОТ ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ! Независимо какъв е успехът на детето на изпитите, профилите и специалностите следва да се подредят според неговите желания. Това означава: на първо място в заявлението да се впише най-желания профил или най-желаната специалност, на второ – следващата по желание специалност и т.н. Няма ограничение за броя на посочените профили и/или специалности, може да напишете всички обявени, ако желаете. Обявяване на списъците с приетите на първи етап на класиране – 27.06.2017 г. на електронната страница на РУО-Русе http://www.priem.rio-ruse.org 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – от 28.06. до 30.06.2017 г. 

Необходими документи за записване в училището, в което сте класирани:

оригинал на свидетелство за завършено основно образование – VІІ клас;

оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална гимназия. 

Учениците, приети по първо желание задължително, в посочения по-горе срок, се записват в училището, в което са приети. В противен случай губят мястото си и ще могат да участват само в третия етап на класиране, за обявените свободни места. 

Учениците, приети по второ и следващо желание имат следните възможности: 

да се запишат в училището, в което са приети;

да подадат заявление за участие във втори етап на класиране.

Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което е класиран кандидатът! В това заявление нямате право да пренареждате желанията си, но запазвате мястото си от първо класиране! Опитът показва, че на второ класиране движението е с 1-2 места, не повече. Това означава, че имате шанс да се придвижите на по-предно желание само в случай, че имате разлика в бала с последния приет в по-желаната от вас специалност няколко стотни или хилядни.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета