Десет птици от вида Червен ангъч бяха пуснати в природата - ruse.utre.bg

Десет птици от вида Червен ангъч бяха пуснати в природата

21 юни 2017, 13:13 | Русе утре
  • Снимка:
    РИОСВ русе

Ежегодно се размножават изкуствено и се освобождават в природата около 20 броя птици

Десет млади птици от защитения вид Червен ангъч (Tadorna ferruginea), размножени изкуствено, са пуснати в язовира на с. Нова Попина, община Ситово, в присъствието на експерти по биологично разнообразие в РИОСВ – Русе.

Птиците са се излюпили в Биологичната експериментална база „Калимок“ на Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН, в с. Нова Черна, община Тутракан. Дейността е част от дългогодишна програма за реинтродукция на защитения вид, изпълнявана от института. През тази година две възрастни двойки червен ангъч са излюпили 11 малки.

 

Червеният ангъч e гнездящо-прелетен вид и по изключение зимува у нас. В миналото е имал по-широко разпространение, но сега е изчезнал като гнездяща птица. Среща се главно в малки водоеми във вътрешността на Добруджа и по Черноморието. Защитен е от Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България като застрашен. Ежегодно се размножават изкуствено и се освобождават в природата около 20 броя птици, излюпени в полевата база „Калимок“ на ИБЕИ – БАН.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета