Представиха румънски опит в туризма - ruse.utre.bg

Представиха румънски опит в туризма

22 юни 2017, 14:26 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Областна управа

На постоянната областна комисия по туризъм

Клара Маркулеску, председател на Асоциация „Източна дунавска конвенция и посетителски център” и Габриел Замфир, председател на „Дунавски туристически клъстeр” бяха гости на днешното заседание на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и околната среда.

Заседанието се проведе под председателството на Свилен Иванов, заместник-областен управител и с подкрепата на Лили Ганчева, изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“.

В своята презентация Маркулеску представи онлайн платформа, известна като “Отидете в", която включва мрежа от дестинации, за които е направен уникален документален филм за,  насърчаване на  туризма в Румъния и поставя акцент  върху местните общности, обичаи, традиции и  култура.

Сподели се опита на трансграничния офис за туризъм и управление на дестинации в Гюргево и участието  в редица важни инициативи като  Международния  форум за отговорен туризъм  в  Букурещ през май 2017 г., заедно с фондация „Амфитеатър“. Тя подчерта, че следващото издание ще се проведе през ноември тази година и покани присъстващите да се включат в него.

Маркулеску говори и за създаване на информационна мрежа, за улесняване сътрудничеството между публичните органи, неправителствените организации, бизнеса и гражданите в трансграничния регион България-Румъния (BG-RO E-GoverNet). Проект на Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия с партньор Областна администрация Русе.

Интерес предизвика и представянето на Клъстер "Дунавски туризъм” от Габриел Замфир, който е създаден за постигане на конкурентни туристически райони, класифицирани сред най-атрактивните европейски туристически дестинации, като по този начин се гарантира висок трафик на пътници, особено туристи по река Дунав. Асоциацията е най-старата и най-голямата в Румъния и е насочена към развитие на селския туризъм.

Замфир запозна аудиторията и с проект „Маршрутен туристически Дунав” за развитие на туризма, стимулиране на корабоплаване, селски, екологичен, културен туризъм и др. Цели се развитие на долното течение на р. Дунав и дунавските пристанища, опазване на околната среда и популяризиране на културното наследство, развитие на инфрастуркура за еко туризъм, насърчаване на междукултурния обмен и др.  Замфир представи интересна област от туризма, която според световните специалисти ще доведе до силното му развитие до 2030 г., а именно индустрия на гостоприемството и на приятелството – услуги, подчинени на желанието и нуждата на всеки един клиент, връщане към „натурата“.

 Иванов  говори за полезността от срещата, за споделения опит на румънските ни партньори и подчерта, че участието на експерти от румънската страна в заседания на комисиите ни  ще се превърне в добра практика.

Заместник- областният управител увери участниците, че ще се инициират поредица от срещи, с подкрепата на Областна администрация Русе между общините на територията на област Русе,  Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия и  заинтересованите страни в сферата на туризма, за да се обединят усилията за развитието му в нашия регион, в популяризиране на туристическите ни обекти, които заслужават да бъдат видяни, както и доброто им презентиране в Румъния.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета