Кръгла маса за регионалното развитие и образование в Дунавския регион - ruse.utre.bg

Кръгла маса за регионалното развитие и образование в Дунавския регион

26 юни 2017, 09:59 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Русенски университет

    Темата е „Приоритети на регионалното развитие и образованието в контекста на Европейската стратегия за Дунавския регион”

Организатор е университетът с губернатори от Северна България

На 24 и 25 юни ръководството на Русенския университет, съвместно с катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ към Бизнес факултета, проведе кръгла маса „Приоритети на регионалното развитие и образованието в контекста на Европейската стратегия за Дунавския регион”. Събитието е финална дейност по проекта Danube-Inco.Net, финансиран от Европейската комисия. На него бяха поканени всички единадесет областни управители от Северна България, които дискутираха възможностите за разрешаване на ключови социално-икономически проблеми в тази част на страната с помощта на Европейската стратегия за Дунавския регион.

Срещата бе водена от чл.-кор. проф. дтн. Христо Белоев – председател на Общото събрание и ръководител на проекта, а основните презентации бяха изнесени от: ректора - проф. д-р Велизара Пенчева, която представи потенциала на Русенския университет за подпомагане на регионалното развитие; зам.-ректора по научноизследователската дейност – проф. д-р Диана Антонова – относно стратегията за научни изследвания и иновации на университета; гл. ас. д-р Свилен Кунев – относно възможностите на Дунавския трансферен център на университета за сътрудничество с обществени и бизнес структури.

В рамките на работната програма бе разгледан напредъкът по подписания преди година Меморандум за сътрудничество между университета и областните администрации по поречието на р. Дунав. Представените дейности през първите 12 месеца от действието на документа послужиха като основа на работен вариант на Комюнике към меморандума, съдържащо резултатите от ефективното взаимодействие до момента – изготвени и подадени за финансиране съвместни проекти с научен и приложен характер с партньорството на местни и регионални държавни институции. Комюникето след съгласуване ще бъде предложено за подпис и одобрение от 11-те областни управители.

В заключителната част на кръглата маса се проведе дискусия относно възможностите за развитие на човешките ресурси в регионите от Северна България – основни проблеми и потенциални решения, стимулиращи подобряването както на човешкия капитал, така и на бизнес климата, иновационната активност и качеството на живот. Отбеляза се значимостта на университета в тези процеси, тъй като със своите филиали в Силистра, Разград и новооткритият във Видин, той може да бъде ключов партньор на областните администрации за стимулиране на напредъка на Дунавските региони на България.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета