285 заявления за отпускане на еднократната помощ за първокласници са постъпили в Русе - ruse.utre.bg

285 заявления за отпускане на еднократната помощ за първокласници са постъпили в Русе

30 юли 2017, 09:00 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 400 лв.

По 250 лв. еднократна помощ ще получат първокласниците, чиито семейства имат ниски доходи, съгласно Решение №125 от 29 юни 2017 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 53 от 04.07.2017 г.). Еднократната помощ се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Право да я получат имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 400 лв. Помощта се отпуска без условие за доход за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за закрила на детето.

Срокът за подаване на заявление-декларация за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

През 2016 г. подадените общо за област Русе заявления са били 1249 бр. (за община Русе – 875 подадени заявления), общо издадените заповеди за отпускане на помощта са били 1237 за 1268 деца (за община Русе издадени заповеди за отпускане на помощта – 865 бр. за 890 деца).

Издадените заповеди за отказ са били 12 бр. за доход по-висок от определения.

До момента в областта са приети 285 заявления за отпускане на еднократната помощ, издадени са 166 заповеди за отпускане на помощ за 173 деца, отказана е една помощ и 118 заявления са в процес на обработка.

Съгласно изискванията в ППЗСПД, в двумесечен срок от започването на учебната година ще бъдат извършени проверки относно постъпване в училище. Помощта се възстановява, ако до завършване на първи клас детето не е посещавало училище 3 поредни месеца или 6 месеца в рамките на учебната година, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета