Пет предписания даде РИОСВ – Русе на „Биовет“ АД – клон Разград - ruse.utre.bg

Пет предписания даде РИОСВ – Русе на „Биовет“ АД – клон Разград

26 август 2017, 10:00 | Русе утре
  • Снимка:
    РИОСВ Русе

Продължават настройките на новото физико-химично стъпало за третиране на отпадъчните води от производствената дейност

Екип на РИОСВ – Русе извърши проверка на условията в Комплексно разрешително №10-Н1/2011 на „Биовет“ АД – клон Разград, съгласно Плана за контролната дейност на инспекцията и получените сигнали от началото на месец август.

На оператора са дадени 5 предписания, които са свързани с:

– Предоставяне на информация за последващо третиране на определени отпадъци;

– Преработване на документацията, свързана със следене на параметрите за правилната експлоатация на ПСОВ;

– Актуализиране инструкцията за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на ПСОВ;

– Изготвяне и поддържане на досиета за хладилното оборудване;

– Актуализиране Планът за мониторинг при анормални режими на инсталациите.

Изпълнението на описаните предписания ще бъде проверено до края на месец септември.

Продължават настройките на новото физико-химично стъпало за третиране на отпадъчните води от производствената дейност. Въвеждането в експлоатация се очаква да бъде през септември.

Извършват се измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) с мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда. За резултатите от измерванията ще бъдат информирани съответните компетентни органи.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Новините