Бюро по труда- Ветово с процедури за кандидатстване на работодатели - ruse.utre.bg

Бюро по труда- Ветово с процедури за кандидатстване на работодатели

04 септември 2017, 14:50 | Русе утре
 • Снимка:
  Община Ветово

За преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни

Дирекция “Бюро по труда”-Ветово уведомява работодателите от община Ветово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2017 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 780 лв.;
 • за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл.41а, ал.4 от ЗНЗ) - свободни средства – 1776 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл.51, ал.2 от ЗНЗ) - свободни средства - 1215 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл.53а от ЗНЗ) - свободни средства - 875 лв.;
 • безработни над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства -850 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 820 лв.;
 • за чиракуване (чл.55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл.55г ал.4 от ЗНЗ) - свободни средства -1160 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 • работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) - свободни средства – 2949 лв.;
 • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства - 2800 лв. 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (в периода от 01.09.2017г. до 12.09.2017 г., включително). 

Дирекция „Бюро по труда”–Ветово разполага и със свободни средства за обучение за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл.63 от ЗНЗ - 1488 лв. 

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Ветово, както и на тел. 08161 2263, 08161 2293

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета