Бюро по труда- Русе провежда процедури за кандидатстване на работодатели - ruse.utre.bg

Бюро по труда- Русе провежда процедури за кандидатстване на работодатели

04 септември 2017, 14:55 | Русе утре
 • Снимка:
  Бюро по труда Русе

  Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (в периода от 01.09.2017 г. до 12.09.2017 г., включително)

За преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Русе уведомява работодателите от общините Русе, Иваново и Сливо поле, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2017 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 6895 лв.;
 • безработни лица за обучение чрез работа (дуална система на обучение) – (чл.46а от ЗНЗ) - свободни средства - 567 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 1018 лв.;
 • безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 2057 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл.51, ал.2 от ЗНЗ)- свободни средства - 2224 лв.;
 • безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) - свободни средства - 950 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 797 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 • работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) - свободни средства - 1661 лв.;
 • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства – 15 157 лв.;

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (в периода от 01.09.2017 г. до 12.09.2017 г., включително).

Дирекция “Бюро по труда” - Русе разполага и със свободни средства за обучения за професионално квалификация по заявка на работодател, по реда на чл.63 от ЗНЗ – 6700 лв.

 

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда”-Русе, както и на тел. 082/821 426.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета