Започна вторият етап на Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе - ruse.utre.bg

Започна вторият етап на Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе

07 септември 2017, 16:13 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

    Той е с продължителност 48 месеца, а стойността му е 24 344 185,59 лв., от които 24 002 815,60 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 341 369,99 лв. – собствен принос на Община Русе

Проектът включва шест компонента

Днес в Заседателна зала на Община Русе се проведе встъпителна пресконференция по проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“. На нея присъстваха зам.-кметът по устройство на територията и ръководител на проекта инж. Димитър Наков, зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, главният архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска и част от екипа на проекта. 

Вторият етап цели да се създаде по-ефективен, по-бърз, екологичен и интелигентен градски транспорт с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт. „Това е изключително важен проект за нашия град и съм уверен, че с добра организация и изпълнение в срок, успешно ще надградим първия му етап“, заяви инж. Наков и описа основните цели, сред които са повишишаване привлекателността на обществения градски транспорт чрез подобряване на достъпността; намаляване на вредните емисии и шумовото замърсяване; подобряване на безопасността в транспорта; осигуряване на по-добра мобилност в общината, като се даде приоритет на велосипедните и пешеходни алеи.

Проектът включва шест компонента:

Компонент 1: Изграждане на пешеходна връзка – надлез между кв. „Родина 3“ и кв. „Чародейка“ - ще допринесе за улесняване и обезопасяване преминаването на пешеходците между кварталите през бул. „България“ с цел достъп до спирките на градския транспорт чрез изграждането на надлез. Предвидено е изпълнение на покрита остъклена мостова конструкция; изграждане на стълбищна клетка и асансьор, осигуряващ достъп за хора в неравностойно положение.

 

            Компонент 2: Реконструкция на бул. „Придунавски“ и рехабилитация на три броя пасарелки - предвидено е разширение на булеварда в посока р. Дунав с цел използването му като носител на масовия градски транспорт; ще бъде изградена нова пасарелка  с предпазен парапет и осветление при ПГО „Недка Иван Лазарова“ със спазени изисквания за достъпна среда и ще бъде осигурена възможност за ползване от велосипедисти, като е предвиден предпазен парапет и осветление, а пасарелките при ул. „Баба Тонка“ и ул. „Омуртаг“ ще бъдат обновени с подменени настилки, нови парапети, осветителни тела и панорамни площадки.

 

Компонент 3: Изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци“, което включва цялостно преасфалтиране в частта между ул. „Шипка“ и ул. „Тича“; прилежащите тротоари  ще се реконструират, като се подменят настилки и ще се обособят зони за пешеходно и велосипедно движение. Предвидено е повдигнато кръстовище при ОУ „Олимпи Панов“, а в кварталните пространства ще бъдат осигурени нови места за паркиране в южната част на блоковете, а стълбовете на уличното осветление ще се подменят с нови LED осветителни тела.

 

            Компонент 4: Рехабилитация по ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. „България“ - между ул. „Чипровци“ и ул. „Шипка“ ще се изгради ново кръгово кръстовище; ще се извърши полагане на нова настилка, демонтаж на старите и монтаж на нови бордюри, нова настилка на тротоарите и велоалеи. При ул. „Чипровци“ е предвидено изграждане на нов бетонен комплектен трансформаторен постов на мястото на съществуващия тафпост „Розова долина“, който ще бъде демонтиран.

 

            Компонент 5: Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при ПМГ „Баба Тонка“ - планираните дейности целят довършване на подлеза, изграден до груб строеж и привеждането му в съответствие със съвременните изисквания за такъв вид съоръжения, като се изпълнят и необходимите мерки за осигуряване на достъпна среда. На входа и изхода ще се изпълни асансьорна шахта, в габарита на съществуващото стълбище, за монтаж на асансьорна уредба.

 

Компонент 6: Надграждане на интелигентната транспортна система – той цели осигуряване на видеонаблюдение в реално време на подвижни и неподвижни обекти, разположени или преминаващи през наблюдаваните кръстовища и възможност за бъдеща препратка към оперативен център на ОД на МВР-Русе; натрупване, архивиране и ползване на видео и друга съпътстваща информация от видеонаблюдението и идентифициране на регистрационните табели на МПС, в резултат на което ще се подобри организацията на пътното движение и ще се намалят предпоставките за ПТП.  

На 5-ти януари 2017 г. беше подписан договор по проекта в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Той е с продължителност 48 месеца, а стойността му е 24 344 185,59 лв., от които 24 002 815,60 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 341 369,99 лв. – собствен принос на Община Русе. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Във връзка със стартирането на дейностите по съответните обекти, за срок от 07.09.2017 до 30.06.2018 г., Община Русе въвежда временна организация за безопасност на движението по следните обекти: 

За обект „Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж.п. прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“, гр. Русе“- бул. „Придунавски“ се затваря напълно за движение на автомобили на три етапа в участъците: между пл. „Св. Никола“ и ул. „Никола Палаузов“; от ул. „Никола Палаузов“ до ул. „Райко Даскалов“ и при изграждането на кръговото кръстовище при бул. „Фердинанд“. При различните етапи се затварят за движение на МПС и отсечки от улиците с изход на бул. „Придунавски“. При изграждането на кръговото кръстовище се затварят за движение и двете платна на бул. „Фердинанд“. Движението на МПС и пешеходците ще се осъществява по обходни маршрути - съседните отворени за движение улици, при стриктно спазване на поставената пътна сигнализация.

За обект „Изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци“ и благоустрояване на околните пространства между ул. „Шипка“ и ул. „Тича“, гр. Русе“ - по проект се заема ½ част от уличното платно на ул. „Чипровци“ при двата етапа; движението на МПС и пешеходците ще се осъществява по незаетата част от платното за движение, със заобикаляне на препятствието при стриктно спазване на поставената пътна сигнализация, съгласно проекта.

За обект „Рехабилитация и реконструкция по ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. „България“, гр. Русе“ - по проект ул. „Шипка“ се затваря напълно за движение на автомобили в участъка от ул. „Бояна“ до бул. „България“. Затварят се за движение и следните отсечки от улици, попадащи в обхвата на обекта:  ул. „Петрохан“ в участъка от ул. „Мътивир“ до ул. „Чипровци“; ул. „Чипровци“ в участъка от кръговото кръстовище при ул. „Яворов“ до ул. „Петрохан“; ул. „Згориград“ в участъка от ул. „Кадин мост“ до ул. „Шипка“ и от ул. „Шипка“ до ул. „Лисец планина“; ул. „Вискяр планина“, ул. „Кадин мост“ и ул. „Българка“. Движението на автомобили и  пешеходци ще се осъществява по съседните отворени за движение улици.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета