Близо 24 000 русенци с ПИК могат да правят справки и по телефона в НАП - ruse.utre.bg

Близо 24 000 русенци с ПИК могат да правят справки и по телефона в НАП

08 септември 2017, 10:19 | Русе утре
  • Снимка:
    НАП Русе

Запитвания, клиентите могат да изпращат и на имейл адрес infocenter@nra.bg

От тази седмица всички клиенти на приходната администрация, които притежават ПИК, могат да правят по телефона справка за дължимите си данъци и осигуровки и чрез колцентъра на НАП. Вече 23 821 жители на русенска област разполагат с  ПИК, като само през тази година офисът на НАП в Русе е издал близо 3 350 кода. 

Притежателите на ПИК могат да получат по телефона си данни за данъчно-осигурителната им сметка, водена от НАП, в това число задължения по сметка, направени вноски по съответната сметка и покрити с тях задължения. Информация за регистрираните трудови договори и други данни от подадени Уведомления по чл. 62 от КТ; за осигурено лице по декларации образци № 1, 3 и 5; за избор на осигуряване и трудова дейност на самоосигуряващите се лица; доходи на физически лица по данни от декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ; данни от декларации по чл. 92 от ЗКПО;декларирани задължения с декларация обр. № 6; информация свързана с формирането на здравноосигурителен статус, включително подадени декларации обр. № 7 и други съобразно подадени към НАП декларации и заявления. Единственото условие е клиентите да се идентифицират чрез своя ЕГН или ЕИК по БУЛСТАТ и последните четири цифри на персоналния си код.

Процедурата е изключително улеснена – набирате телефонен номер 0700 18 700 и след поздрав се чува описание на различните възможности, които може да се изберат от клавиатурата на телефона от 1 до 6, като за целта е необходимо да се избере номер 6, съответстващ на „Информация за услуги достъпни с ПИК“. След избора на тази опция, в зависимост от това дали като физическо или юридическо лице желаете да ползвате услугата избирате : за граждани – 1 , а за фирми – 2. При този избор „Информация за услуги, достъпни с ПИК за граждани“ от клавиатурата на телефона първо се въвежда ЕГН или ЕИК по БУЛСТАТ / ЛНЧ / ЛН  или Служебен номер от регистъра на НАП и след това се въвеждат последните 4 цифри от Персоналния идентификационен код. При коректно въведен идентификатор на физическо лице и цифри от ПИК, обаждането се насочва към служител на Информационния център на НАП за получаване на информацията. Същата е последователността и за фирмите, но за тях вместо ЕГН се въвежда Код по Булстат, след който се натиска # и тогава се въвеждат последните 4 цифри от техния ПИК.

Освен по телефона, данъчно-осигурителна информация клиентите на Агенцията могат да получат онлайн  с ПИК и електронен подпис от сайта на агенцията www.nap.bg .

На телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 гражданите и представителите на фирмите могат да получат насоки за декларирането и плащане на данъци и осигурителни вноски. Освен това могат да ползват и автоматичните услуги, които не изискват разговор с оператор и са достъпни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата: проверка на здравен статус, справка за регистрация по ДДС и др. Телефонното обаждане към 0700 18 700 е на цената на градски разговор от цялата страна за абонатите на стационарни телефони. Обажданията от мобилни телефони се заплащат по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор. Запитвания, клиентите могат да изпращат и на имейл адрес infocenter@nra.bg.    Колцентърът на НАП приема също и сигнали за неиздаване на касови бележки и други данъчни и осигурителни нарушения.  

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета