Подготвена е рехабилитация на водопроводната мрежа в селата Иваново и Красен - ruse.utre.bg

Подготвена е рехабилитация на водопроводната мрежа в селата Иваново и Красен

10 септември 2017, 11:00 | Русе утре
  • Снимка:
    ОбщинаИваново

По Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Общински съвет в Иваново даде съгласието си за кандидатстване на Община Иваново по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., с проект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на съоръжения в с.Красен, и довеждащ водопровод с.Щръклево и с.Красен, община Иваново“. Дейностите, включени в проект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на съоръжения в с.Красен, и довеждащ водопровод с.Щръклево и с.Красен, община Иваново“ съответстват на Общинския план за развитие на Община Иваново за периода 2014-2020г.

Община Иваново кандидатства и за финансиране на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ водопровод в с. Щръклево, община Иваново” от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета