Процедури за предприемачи представя утре Областният инфо център - ruse.utre.bg

Процедури за предприемачи представя утре Областният инфо център

13 септември 2017, 14:46 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

Целта на процедурата „Развитие на социалното предприемачество” е да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социално включване на уязвимите групи

„Развитие на социалното предприемачество” и „Подкрепа за предприемачество” са двете процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси”, които Областният информационен център – Русе ще представи на 14.09.2017 г., четвъртък, в зала 1 пред сдружения с нестопанска цел, вкл. организации на хора с увреждания, и други заинтересовани. Събитието се организира с подкрепата на Областна администрация.

Експертите на ОИЦ-Русе ще запознаят присъстващите с насоките за кандидатстване, като обърнаха внимание на сроковете и начина на кандидатстване, на документите, които задължително трябва да придружават проектното предложение.

Целта на процедурата „Развитие на социалното предприемачество” е да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социално включване на уязвимите групи чрез създаване на условия за тяхната професионална интеграция в социалната икономика. По нея могат да кандидатстват: социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, общини, доставчици на социални услуги и НПО. Партньорството по процедурата е допустимо, но не е задължително. Партньори могат да бъдат: обучителни институции и организации, общини, доставчици на социални услуги и НПО. Съфинансиране от кандидатите не се изисква, минималната безвъзмездна финансова помощ за един проект е 50 000 лева, а максималната е 391 166 лева. Крайният срок за подаване на предложенията чрез ИСУН 2020 е 9 октомври 2017 г. до 17.30 часа.

«Подкрепа за предприемачество» има за цел да подготви желаещите да развиват собствен бизнес , безработни и работещи, за планиране, стартиране на самостоятелна стопанска дейност (вкл. самонаемане) и нейното управление. Освен това те ще получат подкрепа за достъп до подходящи източници на финансиране, до менторство и услуги за развитие на бизнеса. Процедурата ще бъде осъществена в 6 компонента, на база на 6-те района за планиране. За Северен централен район бюджетът е 553 000 лева. Минималната безвъзмездна финансова помощ за един проект е 100 000 лева, а максималната – 391 166 лева.

По процедурата «Подкрепа за предприемачество» могат да кандидатстват: Центрове за развитие на предприемачеството, вкл юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ и търговци по смисъла на ТЗ, социални партньори и финансови институции. Партньорството е допустимо, но не е задължително. Партньори могат да бъдат: обучителни организации и институции, центровее за информация и професионално ориентиране, ЮЛНЦ по реда на ЗЮЛНЦ, социални партньори, общини, финансови институции. Крайният срок за подаване на предложенията е 2 октомври 2017 г. до 17,30 часа.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Парите