Проект „Независим живот за жителите на община Ценово“ приключи успешно - ruse.utre.bg

Проект „Независим живот за жителите на община Ценово“ приключи успешно

27 септември 2017, 10:03 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Ценово

    Специалисти предоставяха квалифицирани здравни, рехабилитационни и психологически услуги

Бяха наети 23 лични асистенти и 55 домашни помощници

На заключителна конференция бяха отчетени дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проект „Независим живот за жителите на община Ценово“. В залата на домашния социален патронаж се събраха наетите лица, предоставящи социалните услуги по проекта, потребители на предлаганите услуги, потребители на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания, представители на дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бяла и екипът за организация и управление на проекта. Срещата беше открита от Ваня Игнатова – зам.-кмет на община Ценово, която подчерта, че ръководството на общинската администрация ще продължи да използва всички възможности на национални и европейски програми за развитие на социални услуги и осигуряване на заетост.

Проектът се реализира с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Бюджетът на „Независим живот за жителите на община Ценово“ е 479 973,27 лева, като траншът от ЕСФ е в размер на 407 977,27 лева, а останалата част от сумата е национално финансиране. Социалните услуги се предлагаха в продължение на 18 месеца във всички населени места на общината като от тях се възползваха 184 души. Всички потребители са хора с увреждания или лица над 65 години с ограничения или невъзможност да се самообслужват. През този период на работа бяха наети 23 лични асистенти и 55 домашни помощници. За първи път възрастните хора от общината имаха шанса да получат комплексни услуги. Специалисти предоставяха квалифицирани здравни, рехабилитационни и психологически  услуги.

С реализирането на проектните дейности на потребителите от целевите групи се създаде реална възможност да преодолеят затрудненията в ежедневието като им се предоставяха три типа почасови услуги. На всеки потребител беше изготвен и индивидуален план за работа, който се актуализира на шест месеца.

Въпреки че проектът приключва в края на септември 2017 г., от началото на  октомври до края на годината домашните помощници и личните асистенти ще продължат да работят по постановление на Министерския съвет.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета