Община Ценово се включва в нов трансграничен проект - ruse.utre.bg

Община Ценово се включва в нов трансграничен проект

28 септември 2017, 15:04 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Ценово

    По проекта се очаква в структурите на местната власт да се достави оборудване и обзавеждане в размер на 37 453 лева

За повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективност на публичните институции при трансграничното сътрудничество

Общинската администрация в Ценово получи „зелена светлина“, за да участва в нов трансграничен проект. Предложението беше подкрепено единодушно от  местните парламентаристи по време на редовното месечно заседание на Общинския съвет. Община Ценово ще бъде партньор на Окръжния съвет в Гюргево и на Областната администрация в Русе по програма за трансгранично обучение. Проектното предложение се финансира по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 година. Специфичната цел, поставена пред партньорите, е свързана с повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективност на публичните институции при трансграничното сътрудничество. Бюджетът, предвиден за община Ценово, е в размер на 425 000 лева, от които 8500 са собствено съфинансиране. По проекта се очаква в структурите на местната власт да се достави оборудване и обзавеждане в размер на 37 453 лева без ДДС. Служителите ще получат 15 преносими компютъра, 15 мобилни телефона, копирна техника, телевизор, два климатика, столове и бюра. Представителни групи на партньорите ще имат възможност да участват и в обучителни семинари в Румъния, Австрия и Швеция. За региона Русе-Гюргево специалисти ще разработят стратегия за използването на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, която е на стойност от  139 800 лева без ДДС. За срок от 18 месеца на работа ще бъдат наети и пет човека, които ще имат задължения да управляват проекта.

Общинските съветници приеха безрезервно отчета за изпълнение на бюджета през 2016 година. На заседанието на ОбС беше гласувано и предложението за формиране на самостоятелни паралелки с намален брой ученици в ОУ „Христо Ботев“ в Ценово.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета