В СУ „Възраждане“ правят проект за екозона по кампанията „За чиста околна среда“ – 2017 г. - ruse.utre.bg

В СУ „Възраждане“ правят проект за екозона по кампанията „За чиста околна среда“ – 2017 г.

29 септември 2017, 09:47 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

Дейностите са пряко свързани с образователно-възпитателния процес

През май 2017 година СУ „Възраждане “ спечели проект в кампанията „За чиста околна среда“ – 2017 г. Проектът предвижда създаване на еко зона, алпинеум в училищния двор и провеждане на дейности, свързани с опознаване и опазване на околната среда . В рамките на проекта се предвижда:

 

Подобряване на хигиената в училищната сграда и училищният двор и район.

Озеленяване на училищните градинки с подходяща растителност, дървета и храсти .

Боядисване на част от училищната ограда и пейки, и оформяне на кътове за отдих чрез доокомплектоване с пейки и други съоръжения.

Мотивиране за доброволен труд на ученици, учители, родители и живеещи в квартала за реализация на дейностите по Проекта.

Провеждане на дискусии по класове, свързани с местни екологични проблеми, с участието на представители на неправителствени еко- организаци

Изготвяне на есета, доклади и научни съобщения свързане с опазването на околната среда, рециклиране на отпадъците ,замърсяване на въздуха и основният проблем – глобално затопляне

Създаване на зелен кът в училището.

Изготвяне на брошура за реализираните дейности;

 

Предвидените дейности са пряко свързани с образователно-възпитателния процес по човекът и природата, биология и здравно образование.

 

Цели на проекта:

 

Формиране на отношение към мястото, ролята и отговорността на всеки ученик към природата.

Повишаване знанията на учениците в областта на околната среда и формиране на екологосъобразно мислене, култура, поведение и чувство на лична отговорност към състоянието на природата около нас, чрез провеждане на еко дейности.

Развитие на умения, отговорности и поведение, насочени към опазване на околната среда.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Дунав