Намаляват нощувките в местата за настаняване в Русенско през август - ruse.utre.bg

Намаляват нощувките в местата за настаняване в Русенско през август

21 октомври 2017, 09:00 | Русе утре
  • Най-много нощувки са от гости от Румъния – 683, от Германия – 341 нощувки и от Франция – 241

Регистрирани са 10 574, от тях 6 396 са от българи

През август 2017 г. на територията на област Русе са функционирали 40 места за настаняване с общ капацитет 1 721 легла, от които 15 хотели с 895 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през август 2017 г., е 10 574, като от тях 6 396 са от български граждани, а 4 178 – от чужденци. В сравнение със седмия месец на 2017 г. се наблюдава спад на реализираните нощувки с 27.8%, като тези от български граждани намаляват с 27.1%, а от чужденци – с 28.8%. Спрямо август 2016 г. нощувките бележат намаление с 13.6%, като при гостите от страната то е с 11.2%, а при чуждестранните туристи – със 17.1%. През август 2017 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 59.0% от всички нощувки на български граждани и 29.5% от тези на чужденци.

Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през осмия месец на 2017 г. е 39.5% и намалява спрямо юли с 0.6, а в сравнение с август 2016 г. – с 1.7 процентни пункта.

В хотелите реализираните нощувки през август 2017 г. са 6 571 или с 28.6% по-малко от юли и съответно с 20.9% под нивото от август на предходната година. В тях реализираните нощувки от чужденци са 3 118, или 47.5% от общия брой нощувки в хотелите на област Русе. Спрямо същия месец на 2016 г. нощувките на чуждестранни туристи намаляват с 23.1%, а в сравнение със седмия месец на 2017 г. – с 29.8%. Реализираните нощувки от български граждани бележат спад с 27.4% спрямо юли 2017 г. и са 3 453.

През август 2017 г. с най-голям дял (61.0%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави – членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2016 г. този дял намалява с 11.9 процентни пункта, а спрямо юли на 2017 г. е регистриран ръст с 3.8 пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от съседна Румъния – 683, следвани от граждани на Германия – 341 нощувки и френски туристи – 241. Спрямо юли 2017 г. нощувките на румънски гости се увеличават с 4.3%, докато значително намаление е регистрирано при немските туристи – с 51.3%. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Украйна – 444, които са реализирали средно по 1.1 нощувки. Активност отбелязват и гостите от съседна Турция, чиито нощувки през месеца са 187 или средно по 1.3 нощувки. През месеца в местата за настаняване на територията на област Русе са пренощували 106 гости от САЩ, които са реализирали общо 150 нощувки или средно по 1.4 нощувки. През осмия месец на 2017 г. 87.1% от нощувките на граждани на Германия и 72.6% – на Румъния, посетили област Русе, са реализирани в хотели. През август местата за настаняване в област Русе са посетили гости от близо 70 държави.

Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през август 2017 г. са 7 080 и намаляват спрямо юли с 12.2%, а в сравнение със същия месец на предходната година – с 9.0%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 42.3%, или с 3.6 процентни пункта над нивото на юли 2017 година. Средният брой нощувки през август е 1.5, като равнището на показателя при българските граждани е 1.6, а при гостите от чужбина намалява до 1.4 нощувки.

Делът на пренощувалите лица в хотелите (4 615) е 65.2% от общия брой на пренощувалите туристи във всички места за настаняване в област Русе и спрямо юли 2017 г. намалява с 2.3, а спрямо август на 2016 г. – с 1.7 процентни пункта. В хотелите чужденците съставляват 46.6% от всички пренощували лица в хотелите на област Русе при 41.6% за осмия месец на 2017 година. Туристите, пренощували в хотелите на област Русе през август, са реализирали средно по 1.4 нощувки, като стойността на показателя при българските граждани е също 1.4, а при чуждестранните туристи – 1.5 нощувки.

Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 20.9% и понижава нивото си от юли 2017 г. (28.3%), и бележи спад в сравнение с осмия месец на 2016 г. (23.6%) с 2.7 процентни пункта. Общата заетост на леглата в хотелите e 24.8% и остава по-ниска от юли – 33.2% и от август 2016 г. – 30.5%. Общата заетост на леглата е значително по-ниска от регистрираната средна за страната, която през август 2017 г. достига 62.3%.

През август 2017 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 550.6 хил. лв., или с 26.7% под нивото от юли, като 293.8 хил. лв. (53.4%) са от български граждани, а 256.8 хил. лв. (46.6%) – от чужденци. В сравнение с юли 2017 г. реализираните приходи от нощувки на български граждани намаляват с 25.6%, а тези от чужденци – с 28.0% .

В местата за настаняване в областта, категоризирани с 1 и 2 звезди, са постъпили 33.6% от общо реализираните приходи през месеца.

Приходите от нощувки в хотелската база в област Русе за август 2017 г. възлизат на 389.8 хил. лв. и спрямо едноименния месец на 2016 г. намаляват с 12.8%, а в сравнение със седмия месец на 2017 г. – с 27.3%. Реализираните приходи от нощувки на чужденци са в размер на 207.6 хил. лв. и представляват 53.3% от общите приходи от нощувки в хотелската база на областта. Спрямо юли относителният дял на приходите от нощувки на чужденци нараства с 0.6 процентни пункта.

 

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета