Променят адресите на сгради на ДГ „Детелина“ и „Чучулига“ - ruse.utre.bg

Променят адресите на сгради на ДГ „Детелина“ и „Чучулига“

09 ноември 2017, 11:24 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

Отпада нуждата от ползване на някои от обектите

В общинска администрация са постъпили докладни записки от Елена Славчева – директор на детска градина „Детелина“ и от Скарлет Гвоздейкова – директор на Детска градина „Чучулига“, за промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението и заличаването на филиал към детската градина.

Към края на учебната 2016-2017 г. децата посещаващи ДГ „Детелина“ са разпределени в три сгради. След проведените класирания за прием в първа група за новата учебна година и намаляването броя на децата от другите възрастови групи, броят на групите в детското заведение се променя от 11 на 9, като по този начин отпада необходимостта от ползването на трета сграда. Броят на записаните деца към началото на учебната 2017/2018 г. е 234 и те са разпределени в двете сгради с общо дворно пространство на ул. „Рига“ №36 (непосредствено до Детска ясла №12).

В докладната записка на директора е посочена третата сграда с отпаднала необходимост от ползване, в която се провежда обучение: с адрес гр. Русе, жк „Здравец-Изток“, ул. „Рига“ №36, описана в АПОС №6527 от 03.08.2011 г. (граници на имота – междублокови пространства на жилищни блокове „Варшава“, „Пеликан“ и „Гларус“).

В началото на учебната 2017-2018 г. в ДГ „Чучулига“ са записани 287 деца. Те са разпределени в централната сграда на детската градина, намираща се на ул. „Борислав“ №4 и във филиалите „Средец“, намиращ се на ул. „Плиска“ №56, „Рубин“ – на ул. „Доростол“ №27 и филиал „Чучулига-1“ на ул. „Иглика“ №2.

След трите проведени електронни класирания за прием на деца в първа възрастова група за новата 2017-2018 учебна година за филиал „Скопие“ към ДГ „Чучулига“, намиращ се на ул. „Скопие“ №7, описан в АЧОС №6529 от 04.08.2011 г., към детската градина няма записани деца.

Отпадналата необходимост за ползване на сградата с адрес гр. Русе, жк „Здравец-Изток“, ул. „Рига“ №36 към ДГ „Детелина“, описана в АПОС №6527 от 03.08.2011 г. (граници на имота – междублокови пространства на жилищни блокове „Варшава“, „Пеликан“ и „Гларус“) и част от сградата с адрес ул. „Скопие“ №7, описан в АЧОС №6529 от 04.08.2011 г., в която се помещава филиал „Скопие“ към ДГ „Чучулига“, води до промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в двете детски заведения.

Съгласно изискванията на чл. 310, ал. 5 ЗПУО, общинските детски градини се откриват, преобразуват, променят или закриват със заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет.

Разпоредбата на чл. 311, ал.2, т.3 от ЗПУО, допуска в държавните и общинските детски градини и училища да се извършват промени, свързани с адреса на сградите, в които се провежда обучението.

Производството по издаване на заповедта за промяна на общинските детски градини и общинските центрове за подкрепа за личностно развитие започва по предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет, съгласно чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО.

Видно от АПОС №6527 от 03.08.2011 г. и АПОС №6529 от 04.08.2011 г. имотите са предоставени за безвъзмездно управление на ДГ „Детелина“ и ДГ „Чучулига“. Съгласно чл. 12, ал. 6 от Закона за общинската собственост, когато нуждата от предоставен имот отпадне, имотът се отнема със заповед на кмета на общината.

Предстои Общински съвет – Русе да реши и се извърши промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в ДГ „Детелина“, чрез закриване на допълнителния адрес на ул. „Рига“ №36.

Ще се извърши промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в ДГ „Чучулига“, чрез закриване на допълнителния адрес на ул. „Скопие“ №7 – филиал „Скопие“.

По тази причина кметът на Община Русе в едномесечен срок да издаде заповед за промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в двете детски градини чрез закриване на допълнителния адрес към ДГ „Детелина“ на ул. „Рига“ №36 и допълнителния адрес към ДГ „Чучулига“ на ул. „Скопие“ №7 – филиал „Скопие“.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Новините