Община Русе насърчава интересите и способностите на учениците в обучение извън часовете - ruse.utre.bg

Община Русе насърчава интересите и способностите на учениците в обучение извън часовете

12 ноември 2017, 12:00 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

    Обхванати са над 800 деца на възраст от 6 до 18 години и са създадени условия за популяризиране дейността на УСШ.

През първите две години от втория мандат на кмета Пламен Стоилов в ЦПЛР – ЦУТНТ са обхванати близо 1 000 ученици от І до ХІІ клас в 96 форми

Община Русе продължава да осигурява възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време. Индивидуалните потребности и интереси на учениците и децата в областта на хуманитарните, обществените, природо-математическите, приложно-техническите дисциплини, усъвършенстване на физическата дееспособност и началната спортна подготовка продължаваха да се развиват. 

В детските градини на територията на общината най-малко 3 000 деца са обхванати в допълнителни занимания за ранно чуждо-езиково обучение, балет, фолклорни танци, приложни изкуства и спорт. Интелектуалният и творческият потенциал на децата намира естествен път за развитие в Центъра за ученическо техническо и научно творчество в Русе. Общината подпомага съществуването му, като дофинансира делегираната от държавата дейност за развитие на изявени ученици по фундаментални и приложно-технически дисциплини.

 

През първите две години от втория мандат на кмета Пламен Стоилов в ЦПЛР – ЦУТНТ са обхванати близо 1 000 ученици от І до ХІІ клас в 96 форми на обучение и усъвършенстване по следните направления: математика, информатика, информационни технологии, компютърна графика, уеб дизайн, физика, английски език, изобразително изкуство, приложни изкуства, моделизми – авио-, авто-, ракето- и корабо-моделизъм, както и конструиране с „Лего“ и роботика. През учебната 2016/2017 г. там работят 7 щатни и 12 хонорувани преподаватели, предимно от Русенския университет и различни русенски училища. В национални състезания и олимпиади са участвали 87 ученици, подготвени във формите към ЦПЛР – ЦУТНТ – Русе. 

ЦПЛР – Център за ученическо техническо и научно творчество инициира и организира 5 регионални състезания в следните направления: математика, информационни технологии, английски език и изобразително изкуство, в които ежегодно участват над 1 000 ученици.

Дългогодишната дейност, многобройните изяви и призови отличия на възпитаниците на ЦУТНТ – Русе на регионални, национални и международни олимпиади и състезания, безспорно е доказала мястото и ролята на ЦУТНТ – Русе в образователната система. 

През учебната 2016/2017 г. в Ученическата спортна школа работят 15 треньори по 10 вида спорт – лека атлетика, спортно ориентиране, тенис на маса, спортна гимнастика, волейбол, спортна стрелба, хандбал, борба, джудо, карате и вдигане на тежести. Обхванати са над 800 деца на възраст от 6 до 18 години и са създадени условия за популяризиране дейността на Школата. 

През отчетния период са организирани и проведени следните състезания и турнири от Спортния календар на УСШ: турнири по волейбол, състезания по ориентиране, лекоатлетически многобой, турнири по тенис на маса и спортна гимнастика, Коледни турнири по всички видове спорт в школата и др. Провеждането на общинските, областните, зоналните и финалните първенства от „Ученически игри – 2016/2017“ към Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта, са организирани и успешно реализирани на територията на общината чрез ЦПЛР – УСШ – Русе. 

ЦПЛР – Средношколско общежитие – Русе продължава социалната си роля, с оглед на отпадащите от училище ученици заради затруднено финансово положение. То координира образователно-възпитателния процес с учебната дейност, с цел пълноценна образователно-възпитателна работа на учениците, проучва индивидуалните им потребности и удовлетворява интересите им съобразно учебните им планове и свободното им време извън училище. Общежитието е кадрово обезпечено с 8 възпитатели, като всичките са магистри. Непедагогическият персонал е 2 щатни бройки. През учебната 2016/2017 г. в Средношколското общежитие са настанени 123 ученици от V до ХІІ клас като те са разпределени в четири постоянни групи на възрастов принцип.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета