Повече нощувки в местата за настаняване на Русенска област през септември - ruse.utre.bg

Повече нощувки в местата за настаняване на Русенска област през септември

18 ноември 2017, 10:00 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

    През септември местата за настаняване в област Русе са посетили гости от повече от 70 държави

Функционирали 40 места за настаняване с общ капацитет 1 717 легла

През септември 2017 г. на територията на област Русе са функционирали 40 места за настаняване с общ капацитет 1 717 легла, от които 15 хотели с 891 легла.

 

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2017 г., е 13 231, като от тях 8 159 са от български граждани, а 5 072 – от чужденци. В сравнение с осмия месец на 2017 г. се наблюдава ръст на реализираните нощувки с 25.1%, като тези от български граждани нарастват с 27.6%, а от чужденци – с 21.4%. Спрямо септември 2016 г. нощувките бележат увеличение с 9.2%, като при гостите от страната то е с 3.0%, а при чуждестранните туристи – с 20.8%. През септември 2017 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 57.0% от всички нощувки на български граждани и 31.0% от тези на чужденци. 

Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през деветия месец на 2017 г. е 38.3% и намалява спрямо август с 1.2, а в сравнение със септември 2016 г. се увеличава с 3.6 процентни пункта.

В хотелите реализираните нощувки през септември 2017 г. са 8 411 или с 28.0% повече от август и съответно с 10.8% над нивото от септември на предходната година. В тях реализираните нощувки от чужденци са 4 205, или 50.0% от общия брой нощувки в хотелите на област Русе. Спрямо същия месец на 2016 г. нощувките на чуждестранни туристи нарастват с 31.6%, а в сравнение с осмия месец на 2017 г. – с 34.9%. Реализираните нощувки от български граждани също бележат ръст с 21.8% спрямо август 2017 г. и са 4 206. 

През септември 2017 г. с най-голям дял (46.9%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави – членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2016 г. този дял намалява с 19.8 процентни пункта, а спрямо август на 2017 г. – с 14.1 пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от съседна Румъния – 446, следвани от граждани на Германия – 312 нощувки и френски туристи – 285. Спрямо август 2017 г. нощувките на румънски гости намаляват с 34.7%, намаление е регистрирано и при немските туристи – с 8.5%. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Украйна – 296, които са реализирали средно по 1.2 нощувки. Висока активност отбелязват гостите от далечно Мексико – в местата за настаняване в областта през месеца са пренощували 123 лица, които са реализирали 905 нощувки или средно по 7.4 нощувки. През деветия месец на 2017 г. 79.5% от нощувките на граждани на Германия и 75.3% – на Румъния, посетили област Русе, са реализирани в хотели. През септември местата за настаняване в област Русе са посетили гости от повече от 70 държави.

Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през септември 2017 г. са 7 819 и нарастват спрямо август с 10.4%, а в сравнение със същия месец на предходната година – с 2.7%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 34.5%, или със 7.8 процентни пункта под нивото на август 2017 година. Средният брой нощувки през септември е 1.7, като равнището на показателя при българските граждани е 1.6, а при гостите от чужбина достига до 1.9 нощувки.

Делът на пренощувалите лица в хотелите (5 434) е 69.5% от общия брой на пренощувалите туристи във всички места за настаняване в област Русе и спрямо август 2017 г. нараства с 4.3, а спрямо септември на 2016 г. – с 4.1 процентни пункта. В хотелите чужденците съставляват 40.6% от всички пренощували лица в хотелите на област Русе при 46.6% за осмия месец на 2017 година. Туристите, пренощували в хотелите на област Русе през септември, са реализирали средно по 1.5 нощувки, като стойността на показателя при българските граждани е 1.3, а при чуждестранните туристи – 1.9 нощувки. 

Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 26.5% и повишава нивото си от август 2017 г. (20.9%), и съответно от деветия месец на 2016 г. (24.0%) с 2.5 процентни пункта. Общата заетост на леглата в хотелите e 31.5% и остава по-висока от август – 24.8% и от септември 2016 г. – 28.8%. Общата заетост на леглата е значително по-ниска от регистрираната средна за страната, която през септември 2017 г. достига 37.3%. 

През септември 2017 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 655.5 хил. лв., или с 19.1% над нивото от август, като 356.0 хил. лв. (54.3%) са от български граждани, а 299.5 хил. лв. (45.7%) – от чужденци. В сравнение с август 2017 г. реализираните приходи от нощувки на български граждани нарастват с 21.2%, а тези от чужденци – с 16.6% (фиг. 2).

В местата за настаняване в областта, категоризирани с 1 и 2 звезди, са постъпили 33.7% от общо реализираните приходи през месеца. 

Приходите от нощувки в хотелската база в област Русе за септември 2017 г. възлизат на 477.2 хил. лв. и спрямо едноименния месец на 2016 г. нарастват с 1.5%, а в сравнение с осмия месец на 2017 г. – с 22.4%. Реализираните приходи от нощувки на чужденци са в размер на 257.3 хил. лв. и представляват 53.9% от общите приходи от нощувки в хотелската база на областта. Спрямо август относителният дял на приходите от нощувки на чужденци нараства с 0.6 процентни пункта.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета