Първата среща по международния проект „Създаване на мостове за Европа“ - ruse.utre.bg

Първата среща по международния проект „Създаване на мостове за Европа“

19 ноември 2017, 12:00 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър РУ

Резултатът от проекта ще бъде онлайн инструментариум от иновативни методи на обучение като учене

На 20 ноември, от 9 часа в зала Сименс 2Г.204 на Русенския университет проф. д-р Велизара Пенчева, Ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“ ще открие първата среща по международния проект СЪЗДАВАНЕ НА МОСТОВЕ ЗА ЕВРОПА (Building Bridges For Europe (BBE) по програма Еразъм+, КД2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Международният консорциум на проекта обхваща 3 асоциации на повече от 100 университета и граждански организации, както и 1 институт, 5 университета и 1 гражданска организация от Германия, България, Румъния, Словения, Хърватия и Италия.

Основната цел на проекта e научна – разработване на критерии, анализ и оценка на проекти с добри практики, свързани с нови методи на обучение, които подпомагат опознаването и изучаването на европейските страни, борбата против стереотипите и предразсъдъците към Източна Европа, активното включване на хората след 55+ в обществените дейности в държавата и формирането на европейско съзнание в условията на  транснационално европейско сътрудничество за различни целеви групи и учебни заведения.

Партньорите ще представят своите изследвания на международни конференции в гр. Улм, Германия – 2018 г., в гр. Загреб, Хърватия и гр. Мола ди Бари, Италия - 2019 г.

Резултатът от проекта ще бъде онлайн инструментариум от иновативни методи на обучение като учене чрез новите медии,  чрез социално участие, учене между поколенията, които ще се изучават от студентите във всички участващи университети, включително от студенти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика с чужд език и Социална педагогика от Факултет Природни науки и образование към Русенския университет „А. Кънчев“ с цел бъдещо успешно кариерно развитие.

През 2014 г. в Русенския университет със съдействието на Съюза на пенсионерите‘2004- Русе е създаден първият в България Център за обучение на хора от третата възраст, който е участвал вече в 18 международни проекта с координатор г-жа Кармен Шаделхофер, Германия. Специалисти, партньори в проекта, ще обменят опит във формалното и неформалното обучение.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета