По проект "DANUrB" работят партньори от седем дунавски държави - ruse.utre.bg

По проект "DANUrB" работят партньори от седем дунавски държави

22 ноември 2017, 14:41 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Областна управа

Проектът, съфинансиран от ЕС, продължава работата по създаване на пространствено-културна мрежа

Представители на 7 държави, сред които и Агенция за развитие на човешките ресурси – Русе, обединяват усилията си за изграждане на регионална мрежа посредством туризъм и образование с оглед укрепване на дунавската културна идентичност и сплотеност.

Повече от 50 представители на България, Румъния, Хърватия, Словакия, Унгария и Австрия събра през октомври живописното сръбско градче Голубац. Целта на събитието, проведено в рамките на проекта “DANUrB” - DANube Urban Brand (Дунавски градски бранд), бе обсъждане на нови идеи за културния и туристически облик на Дунавския регион. В рамките на тридневното събитие, организирано от Белградския университет в тясно сътрудничество с Община Голубац и с Туристическата организация на града, се проведоха серия от уъркшопи между проектните партньори, работни семинари със студентски презентации и посещения на културно-исторически и природни забележителности, разположени по поречието на р. Дунав в Сърбия.

По международния проект "DANUrB", реализиран с подкрепата на програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г, работят партньори от седем дунавски държави, сред които и България. Проектът, съфинансиран от Европейския съюз, продължава работата по създаване на пространствено-културна мрежа, „Дунавска културна променада“, свързваща общностите по реката в единен туристически бранд, предлагащ тематични маршрути и нови възможности за развитие на туризма и регионите. Проектът предвижда още разработване на иновативни и устойчиви стратегии в областта на културата и туризма, които да разкрият неизползвания потенциал на културното наследство и ресурси в селищата по Дунав и да катализират позитивните икономически и социални процеси в региона.

В рамките на уъркшопа по проекта, проведен в Голубац, бяха организирани следните инициативи:

-              Презентации и дискусии за потенциала на местното културно наследство и възможностите за повишаване на неговата стойност. Проектните партньори и гости-лектори обсъдиха теми, свързани със стратегиите в областта на туризма на Сърбия, пространствената логика на културната мрежа DANUrB и ГИС платформата за описание на пространствената система на Дунавската културна променада.

-              Работни семинари със студенти от Белградския университет, Университета на Нови Сад и Будапещенския университет по технологии и икономика по въпроси, свързани с проектирането и оценката на мрежа от открити публични пространства, които да се превърнат в привлекателно място за пешеходен туризъм и отдих на местното население.

-              Серия от посещения на местни забележителности, сред които Средновековната крепост Голубац, Национален парк Джердап (Железни врати) и с. Текия на р. Дунав. По време на организираните екскурзии с автобус и корабче участниците имаха възможността да се насладят на живописни природни гледки и да се потопят в атмосферата на Средновековната цивилизация и култура.

Проектът „DANUrB“ е разработен от водещия партньор – Будапещенски университет по технологии и икономика (Budapest University of Technology and Economics – BME) и по него работят 7 университета, 6 национални изследователски института, 18 регионални и местни органи на публичната власт от 7 държави В проекта България е представена от Агенция за развитие на човешките ресурси – Русе, Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ – София и Център за интерпретиране на наследството – София. Асоциирани партньори по проекта са Областна администрация – Русе, Областна администрация – Видин и Община Силистра.

За повече информация: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb и https://www.facebook.com/DANubeUrbanBrand/

Проектът се финансира от Европейския съюз (Европейски фонд за регионално развитие, Инструмент за предприсъединителна помощ и национално съфинансиране).

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета