Дружеството на лица с тежки физически увреждания общинско помещение - ruse.utre.bg

Дружеството на лица с тежки физически увреждания общинско помещение

23 ноември 2017, 13:37 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

На ул. „Борисова“ №99, бл. „Йордан Йовков“, (партер)

Общински съвет – Русе даде своето съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Сдружение „Дружество на лица с тежки физически увреждания – Смелост – Русе“, част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост,с  адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ №99, бл. „Йордан Йовков“, (партер), с площ 80,00 кв. м, отдавана под наем като клуб на сдружението и месечна наемна цена – 42,24 лв. без включен ДДС.

Целите на Сдружение „Дружество на лица с тежки физически увреждания – Смелост – Русе“ са интегриране и социализиране на хората с тежки физически увреждания в обществото, защита на човешките им права.

Дружеството ще осъществява целите си като: привлича симпатизанти (бизнесмени, ръководители на обществени организации и представители на властта), ангажирани с проблемите на инвалидите, да проучва проблемите на хората с увреждания и съдейства за тяхното разрешаване пред общинските и държавни служби.

Дружеството може да развива всякакви разрешени от закона дейности, обезпечаващи финансиране на програми и подпомагащи осъществяването на целите му, свързани с духовни ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, физическата култура и др.

Предоставени са необходимите документи, удостоверяващи регистрацията на сдружението като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза.

Днес Общински съвет – Русе даде своето съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Сдружение „Дружество на лица с тежки физически увреждания – Смелост – Русе“, част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.2601.12.28, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ №99, бл. „Йордан Йовков“, (партер), ет. 1, предмет на АЧОС №6951/18.04.2013 г., която част представлява помещение, с площ 80,00 кв. м, отдавана под наем като клуб на сдружението и месечна наемна цена – 42,24 лв. без включен ДДС.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета