Създадени са условия за обучение на близо 311 ученици със СОП и увреждания в Община Русе - ruse.utre.bg

Създадени са условия за обучение на близо 311 ученици със СОП и увреждания в Община Русе

25 ноември 2017, 12:00 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

В 21 от общо 27 основни и средни училища се обучават ученици с увреждания и СОП, като в 7 от тях няма изградени съоръжения

Създадени са условия за обучение на близо 311 ученици със специални образователни потребности в Община Русе, но трябва да се направи още. 6 от тях са незрящи, а 8 – в инвалидни колички. 12 152 са учениците обучаващи се в дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма в общината. За създаване на подкрепяща среда, свързана с обучението на децата и учениците на ресурсно подпомагане училищата получават допълнително средства в размер на 326 лева на ученик. От 2016/2017 година в ОУ „Отец Паисий“ – Русе, основните училища в Тетово, Ново село, Мартен, Николово, квартал „Долапите“ са назначени ресурсни учители.

В 21 от общо 27 основни и средни училища се обучават ученици с увреждания и СОП, като в 7 от тях няма изградени съоръжения.

Голяма част от сградите, в които се осъществява учебно – възпитателния процес на територията на Община Русе са на възраст повече от 100 години. Последната от тях – СУ „Васил Левски“, е построена през 1985 година, тоест не са проектирани и строени в съответствие с изискванията за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. В тази връзка всички изградени съоръжения, осигуряващи подкрепяща среда за подпомагане на обучението на деца и ученици с увреждания и специални образователни потребности са изградени със средства от бюджетите на училищата с източник допълващ стандарт за материална база, делегирани собствени приходи, норматив за създаване на условия за приобщаващо образование, дарения, финансова и материална помощ от Община Русе. Изградените рампи, санитарно – хигиенни помещения, парапети отговарят на изискванията на Наредба № 4 от 2009 година за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и Наредба № РД 02-20-3/21.12.2015 година за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата.

 

Изградени рампи има в 9 училища – ОУ „Никола Обретенов“, „Тома Кърджиев“, „Ангел Кънчев“ – покрита, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Алеко Константинов“, СУПНЕ, „СУ „Васил Левски“, училището в Ново село. За съжаление, няма училище, което да разполага с асансьор. През миналата година на СУ „Васил Левски“ е предоставен верижен транспортьор за хора с увреждания на стойност 10 202 лева.

В 5 училища, където се обучават хора с увреждания в инвалидни колички, са осигурени подходящи санитарно – хигиенни помещения.Това са ОУ „Тома Кърджиев“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Братя Миладинови“, СУПНЕ и СУ „Васил Левски“ – Русе. Изключение са СУ „Йордан Йовков“ и ОУ „Олимпи Панов“.

 

В най – голяма степен на изискванията на член 62 от Наредба № 4 от 2009 година за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания отговарят съоръженията в СУПНЕ, СУЕЕ, СУ „Васил Левски“ и ОУ „Братя Миладинови“.

 

Брайлови учебници са осигурени за незрящите ученици в ОУ „Олимпи Панов“ и ОУ „Тома Кърджиев“. Те са доставени от специализираното училище във Варна, а ресурсни учители идват от Регионалния център за подкрепа на личностното развитие. В ОУ „Васил Априлов“ за завършил вече ученик е осигурен брайлов принтер и брайлова машина. За съжаление, тази техника не може да се предоставя на други училища. Тя обаче може да се ползва на място от незращи ученици, които ще бъдат подпомогнати от тифлопедагог.

ОУ „Васил Априлов“, ОУ „Братя Миладинови“ и СУ „Йордан Йовков“ работят по проекта „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, който позволява назначаването на специалисти за нуждите на децата със СОП, осигуряване на специализирани програми и продукти, насочени към подкрепата на личностното развитие.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета