Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж” работи по проект ”Образователна интеграция-право с дългосрочен ефект” - ruse.utre.bg

Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж” работи по проект ”Образователна интеграция-право с дългосрочен ефект”

26 ноември 2017, 09:00 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“

През новата учебна 2017/2018 година продължава изпълнението на проект “Образователна интеграция – право с дългосрочен ефект, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Основна цел на проекта е да допринесе за формиране на благоприятни условия за активно социално приобщаване, образователна интеграция и творческа реализация на учениците от етническите малцинства и изграждането им като пълноценни личности.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета