Проведе се кръгла маса на тема „Област Русе – модел на етническа толерантност“ - ruse.utre.bg

Проведе се кръгла маса на тема „Област Русе – модел на етническа толерантност“

15 декември 2017, 18:58 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

    По време на кръглата маса бяха споделени добри практики, а организациите отчетоха положителния напредък в дейността си

Беше акцентирано върху значителната роля на родителите като активни помощници

Днес, 15.12.2017 г., в Зала 1 на Областна администрация, се проведе кръгла маса на тема „Област Русе – модел на етническата толерантност“. Събитието се осъществява в рамките на проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини в Област Русе“, реализиран с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.

 

Участие в кръглата маса взеха Мариела Личева – водещ координатор на проекта, Боньо Бонев – трудов посредник в Бюрото по труда, Цветелин Симеонов – дирекция „Социално подпомагане“, Марияна Минева - Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“, Жанна Василева – регионален педагогически координатор от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ – Велико Търново, представители на здравни образователни и социални институции, партньори на Община Русе и неправителствени организации – доставчици на социални услуги.

 

По време на кръглата маса бяха споделени добри практики, а организациите отчетоха положителния напредък в дейността си. На дневен ред беше представена и училищна програма за превенция и намаляване на отпадането на учениците от училище, като беше акцентирано върху значителната роля на родителите като активни помощници в различните обществени структури и в дейностите, организирани в училище. Теми на дискусия бяха и възможностите за обучение на учителите за работа в мултикултурна и мултиетническа среда. Акцент на срещата бяха добрите резултати, в рамките на организираните консултации и ролята на образователните медиатори в тях;  отчетени бяха и проведените кампании, засягащи човешките права, сексуалното и репродуктивното здраве , както и дейностите, във връзка с подобряване  достъпа до медицински услуги на потребителите.                                   

МултимедияКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета