РИОСВ провери мебелни фирми във връзка със замърсяване на въздуха - ruse.utre.bg

РИОСВ провери мебелни фирми във връзка със замърсяване на въздуха

16 декември 2017, 09:00 | Русе утре
  • Снимка:
    РИОСВ Русе

Средноденонощната норма за фини прахови частици (ФПЧ10) е била превишена в понеделник и вторник, а в сряда е отчетена максимална стойност

РИОСВ-Русе провери 8 мебелни фирми в града от началото на седмицата. Причината за проверките е влошеното качество на атмосферния въздух в Русе и най-вече измерените по-високи концентрации на бензен. В зимния сезон в града освен използването на твърди горива за отопление се наблюдава и употребата на отпадъци от мебелното производство. Затова е изискана е справка от Регионално депо-Русе, за да се проследят количествата на депонираните отпадъци от мебелното производство.

 

В пункт АИС „Възраждане” от началото на седмицата са регистрирани максимални средночасови стойности на замърсителите в часовия диапазон между 19:00 часа и 1:00 часа през нощта. 

Средноденонощната норма за фини прахови частици (ФПЧ10) е била превишена в понеделник и вторник, а в сряда е отчетена максимална стойност. 

Високите средни температури, скоростта на вятъра под 1 м/сек, граничещо с безветрие, и ниското атмосферно налягане за този период са възпрепятствали разсейването на замърсителите и задържането им в приземния слой. Това също е причина за влошеното качество на атмосферния въздух. 

От началото на годината досега са регистрирани 65 превишения на средноденонощната норма от 50 µg/m3за ФПЧ10. Според българското законодателство тази норма следва да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година. 

При нарушения на дейностите с отпадъците от мебелното производство инспекцията ще предприеме съответните административно-наказателни мерки. 

От кмета на града и органите на реда ще бъде изискано съдействие за стриктен контрол върху домакинствата, тъй като РИОСВ-Русе няма правомощия за контрол и санкции.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Новините