Над 300 безработни са на работа в реалния сектор през ноември в Русенска област - ruse.utre.bg

Над 300 безработни са на работа в реалния сектор през ноември в Русенска област

22 декември 2017, 12:58 | Русе утре
  • Снимка:
    Бюро по труда

Обявените през ноември свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 443

През ноември постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 445. От тях без квалификация са 136, с работническа професия са 144, а специалистите със средно специално и висше образование - 165. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 95. Заетост е осигурена на 49 продължително безработни, както и на 21 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 311 безработни, което е с 29 повече в сравнение със същия месец на м.г. С посредничеството на ДБТ други 48 безработни са наети по програми и мерки за заетост през ноември.

Общо обявените през ноември свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 443.

През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 387 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор, като в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (227), търговията (41), транспорта (21), операциите с недвижими имоти (17), хотелиерството и ресторантьорството (12), хуанитарното здравеопазване и социалната работа и административните и спомагателните дейности (по 10) и др.

По програми за заетост в бюрата по труда в област Русе през ноември са заявени 56 работни места – по схеми на ОПРЧР и програми по НПДЗ.

Към края на ноември в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните безработни са 6343. Техният брой се увеличава с 218 в сравнение с края на октомври, което се дължи на регистрациите на приключили работа в сезонни дейности или по програми лица. Като търсещи работа лица са регистрирани и 119 заети, 49 учащи и 85 пенсионери.

Равнището на безработица за област Русе, е 6,2%, при 6,0% през предходния месец. /В сравнение с ноември 2016 г. равнището на безработица е по-ниско с 0,3 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за ноември 2017 г. е 6,9 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.

  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 29,3% /1191 безработни лица/, следват общините Ценово – 22,8% /406/, Борово - 19,3% /299/, Две могили - 17,4% /593/, Бяла – 13,7% /659/, Сливо поле – 9,0% /306/, Иваново - 7,9% /227/, и най-ниско в община Русе – 3,3% /2662/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на октомври са 2307 (36,4%) от всички регистрирани безработни в областта. Над 58% от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 56%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 47%, с работнически професии – 31%, специалисти – 22%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 39%, хората със средно образование са 47%, а висшистите – 14%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 41%, а младежите до 29 години – 13%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 493.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Парите