Учреден е управляващ орган на биосферен парк „Сребърна“ - ruse.utre.bg

Учреден е управляващ орган на биосферен парк „Сребърна“

27 декември 2017, 09:00 | Русе утре
  • Снимка:
    РИОСВ - Русе

Предстоят активни дейности по създаване на нов туристически продукт

На работна среща в община Силистра беше учреден Консултативен съвет (КС) за управление и координация на биосферния парк „Сребърна“, съобщава РИОСВ - Русе. Управляващият орган ще  осигурява редовна комуникация, ефективно сътрудничество и участие на обществеността в процесите на вземане на решения, свързани с развитието на биосферния парк. Приети са състава и правилника на органа. Експерти на РИОСВ – Русе са представили концепцията за биосферните паркове и идеите за развитието на биосферен парк „Сребърна“ пред жители на с. Сребърна.Провеждането на срещи с местното население и институциите за популяризиране на биосферните паркове на ЮНЕСКО от нов тип,  заедно с учредяването на орган за управление и координация, са първите необходими стъпки за въвличане на по-широк кръг участници в развитието на региона. Предстоят активни дейности по създаване на нов туристически продукт, избор на защитен знак  на биосферния парк, критерии за използването му, търсене на възможности за финансиране  и др.

Процедурата по привеждане на биосферен парк „Сребърна“ в съответствие с новите предизвикателства на Севилската стратегия на ЮНЕСКО започна през 2016 г. През 2017 г. на заседание на Междуправителствения координационен съвет по Програма „Човекът и биосферата“, провело се в Париж, „Сребърна“ и още три биосферни резервата са обявени за биосферени паркове. Целта е  изграждането им на научна основа, насочена към подобряване на взаимоотношенията между хората и обкръжаващата ги среда, поставяйки акцент върху  е разумното използване и опазването на природните ресурси.

В управлението на биосферен парк „Сребърна“ ще бъдат допускани всички дейности, които не противоречат на Плана на управление на резервата като биоземеделие, отглеждане на пчели, обособяване на изкуствен водоем за спортен риболов, производство на екобрикети, туризъм и др.  Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета