РИОСВ-Русе обявява два конкурса за Световния ден на влажните зони - ruse.utre.bg

РИОСВ-Русе обявява два конкурса за Световния ден на влажните зони

20 януари 2018, 09:00 | Русе утре
  • Снимка:
    РИОСВ Русе

Първият е за изработване на проекти за пощенска картичка, а вторият за GIF-анимация

По повод отбелязването на Световния ден на влажните зони - 2 февруари, РИОСВ – Русе обявява два регионални конкурса. Първият е за изработване на проекти за пощенска картичка, а вторият за GIF-анимация.

В първия конкурс могат да участват ученици от прогимназиален етап на обучение (5-7 клас), а в този за анимация – ученици от гимназиален етап (8-12 клас). Желаещите да участват трябва да се фокусират върху влажните зони на територията на РИОСВ – Русе - „Остров Батин“, „Рибарници Мечка“, „Калимок – Бръшлен“ и „Комплекс Алеко – Телика“. 

Целта на конкурсите е да провокират интереса на младите хора към тези специфични защитени територии, които имат голямо значение за намаляване на риска от бедствия, биологичното разнообразие и възможностите за развитие, които предоставят. Проектите трябва да имат художествена и информационна стойност, както и практическа приложимост. 

Победителите ще бъдат отличени с индивидуални награди, а най-добрите проекти ще бъдат интегрирани на интернет страницата на РИОСВ – Русе. Проектите, придружени с информация за авторите трябва да се изпратят в инспекцията до 2 февруари 2018 г. 

Резултатите от конкурсите ще бъдат обявени на 7 февруари 2018 г. на интернет страницата на РИОСВ-Русе. 

Допълнителна информация за конкурсите е публикувана на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html. 

Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в нейния горен слой, през цялата година или сезонно. Водата е основният фактор. Те могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи. 

В естествените влажни зони се срещат редки животински и растителни видове. Имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води. 

На контролираната от РИОСВ-Русе територия значимите влажните зони се намират по поречието на река Дунав и река Янтра. За опазване на ценните видове на флората и фауната голяма част от тях са обявени за защитени местности. 

По важните значими зони са – „Рибарници Мечка“, остров Батин, Дойчов остров, Островен комплекс „Алеко-Телика”, ЗМ „Калимок-Бръшлен”,ЗМ „Остров Пожарево”, ЗМ „Блатото край село Малък Преславец” и Поддържан резерват „Сребърна”. 

МултимедияКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета