ДГ „Чучулига“ отчете работата си по европейски проект - ruse.utre.bg

ДГ „Чучулига“ отчете работата си по европейски проект

25 януари 2018, 16:51 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

Партньори са Община Русе и Фондация „Устойчиво общество“

Днес се състоя заключителна пресконференция по Проект „Различни заедно вървим по пътя към училището родно“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бенефициент по Проекта е ДГ „Чучулига“, гр. Русе, а партньори са Община Русе и Фондация „Устойчиво общество“. Съгласно Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с №BG05M2ОP001-3.001-0050, подписан между Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ДГ „Чучулига“, общата стойност на Проекта е   296 030,49 лв., като изпълнението му стартира на 02.08.2016 г. и е с продължителност 18 месеца. На събитието Ръководителят на Проекта, г-жа Скарлет Гвоздейкова, разказа за постигнатите цели и резултати от изпълнението на проектните дейности, целящи създаване на условия за устойчива образователна интеграция и социализация на деца на възраст от 3 до 6 г., посещаващи ДГ „Чучулига“ и намиращи се в неравностойно положение. В рамките на Проекта е създадена съвременна интерактивна дидактическа база, включваща интерактивни дъски, мултимедии, таблети, театрални костюми за децата, дидактични пособия и др., подпомагаща работата на учителите по време на реализацията на Проекта, което ще продължи и след неговото приключване.  Семинарните занимания с родителите, проведените срещи с децата от целевата група, както и създадените две помагала от специалисти на Фондация „Устойчиво общество“ допринасят за формиране на родителски капацитет за развитието на децата в неравностойно положение в общността с цел превенция на рисковете от отпадане от образователната система и осигуряване на равен достъп до качествено образование в община Русе.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета