20 проекта ще получат финансиране на обща стойност 121 455,56 лв. - ruse.utre.bg

20 проекта ще получат финансиране на обща стойност 121 455,56 лв.

15 февруари 2018, 15:02 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

Одобрените проектни идеи са в областите: наука, образование, нови технологии и история

Обявено е класирането от конкурса за проекти по програма „Знание и растеж“, която е съвместна инициатива на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Фондация „Еконт“.  По програмата за 2018 година са одобрени 20 проекта, които ще получат финансиране на обща стойност 121 455,56 лв., а общата стойност на проектите е 201 232,56 лв. Одобрените проектни идеи са в областите: наука, образование, нови технологии и история.

 

Това реши комисия,  определена с решение на Управителния съвет в състав:

 

д-р Страхил Карапчански – Председател на УС на Фондация „Русе – град на свободния дух“

 

Ирена Петрова – член на УС на Фондация „Русе – град на свободния дух“

 

Мария Георгиева – член на УС на Фондация „Русе – град на свободния дух“

 

Елена Минкова – Изпълнителен директор на Фондация „Русе – град на свободния дух“

 

Венцислава Николова – Председател на Фондация „Еконт“

 

Селекцията беше извършена на два етапа:

 

Проверка на административното съответствие и допустимост;

Оценка на проектното предложение по определени критерии:

Проектът да има връзка с приоритетния фокус

Проектът да показва ясно с какво и как ще е полезен на хората

Проектът да е с ясно измерими цели

Проектът да създава условия за развитие на човешкия потенциал

Проектът да има практическа приложимост и обществено значими резултати

Проектът да обединява различни институции и организации в постигането на обща цел

Проектът да не предвижда дейности, които получават финансова подкрепа от общината и държавата

Проектът да има подробен и реалистичен план-график на дейностите за изпълнение на проекта

Проектът да има реалистичен бюджет и пълен набор от необходими документи

 

 

Проектът да предвижда собствен финансов принос от страна на кандидатстващата организация

Проектът да предоставя възможности за продължение (устойчивост на проекта)

С приоритет бяха разгледани проекти, които обединяват повече от три институции или организации, предлагат над 50 % собствен финансов принос и  дават възможност за достъп до знания и развиване на умения на възможно най-много хора.

 

В рамките на конкурса „Знание и растеж“ във фондацията постъпиха общо 34 проекта на обща стойност 474 585, 46 лв. Исканата от Фондация „Русе – град на свободния дух“ сума е в размер на 251 411 лв.

 

Пълният списък, с одобрените за финансиране проекти, е публикуван на сайта на Фондацията – www.free-spirit-city.eu

 

Програма „Знание и растеж“ стартира през 2016 година по идея на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и „Еконт Експрес“ ООД се превърна в успешен модел за местно партньорство в сферата на образованието, науката, новите технологии и историята. Конкурсът "Знание и растеж" допринася за изпълнение на целите, заложени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2016-2025 на Община Русе, в частност утвърждаване на Русе като град на знанието. Програмата допринася за подобряване на условията за личностно и професионално израстване на хората, като до този момент са проведени 4 конкурса, в резултат на което са одобрени общо 48 проекта, които получиха финансова подкрепа на стойност 260 789,12 лв. До този момент успешно са реализирани 19 проекта  за 76 413,77 лв.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета