Конкурс „Природата на водата“ - ruse.utre.bg

Конкурс „Природата на водата“

20 февруари 2018, 09:39 | Русе утре
  • Снимка:
    РИОСВ Русе

Във връзка със Световния ден на водата – 22.03.2018

 

I.          Общи условия за участие:

1.1.   Допустими участници в конкурса са ученици в гимназиален (горен) курс на обучение от училища в страната – от 10 до 12 клас.

1.2.   Конкурсът има за цел да провокира интереса на младите хора към проблемите, свързани с управлението на водите. Мотото на тазгодишната кампания е „Природата на водата“ – имащо за цел да представи потенциала на различни естествени природни решения за пречистване и/или повторна употреба на водата (напр. естествени или изкуствено създадени влажни зони), които могат да намерят приложение в политиките и добрите практики за управление на водния сектор.

 

1.3.   Няма ограничения по отношение на използваните софтуерни продукти, материали и техники. В презентациите могат да бъдат използвани собствени снимки, клипове или такива, които не са под закрилата на Закона за авторското право. За участие в конкурса се приемат както индивидуални, така и колективни разработки, които отговарят на следните технически параметри и изисквания:

 

Максимален брой слайдове – 20;

Допустими формати –PPT, PPS, PPTX (Powerpoint), PDF, AVI или MPG;

1.4.    Презентациите могат да се изпращат по следните начини:

 

В случай че са с обем до 10 MB – по електронна поща на E-mail: pmanev@uni-ruse.bg;

Качване на сървър за споделяне на файлове и посочен линк за изтегляне на E-mail: pmanev@uni-ruse.bg;

Записани на дигитален носител по пощата или по куриер (за сметка на получателя): 7017 Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. Студентска 8, д-р Пламен Мънев (за конкурса „Млад приятел на природата“, тема „Природата на водата“).

1.5.   Проектите да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите (на кирилица и латиница), населено място и училище, клас (курс), домашен адрес, електронна поща и телефон за връзка.

 

1.6.   Краен срок за предаване/изпращане на презентациите: до 17.00 ч. на 22.03.2018 г.

 

1.7.   Организаторите не поемат ангажимент за връщане на получените материали.

 

1.8.   При участие в конкурса кандидатите приемат условието, че разработките им могат да бъдат използвани при подготовката на информационно-образователни материали за целите на организаторите.

 

II.        Оценяване и класиране

2.1.   Разработките ще бъдат оценявани и класирани от компетентна комисия, съставена от университетски преподаватели, експерти от РИОСВ и ВиК - гр. Русе и гост – оценители.

 

2.2.   Критерии за оценка на разработките: актуалност, оригиналност, достоверност, сложност на изпълнение на разработката, както и използването на различни по вид художествени изразни средства и оформление. Общият брой точки по критериите е 100.

 

2.3.   ВАЖНО! Резултатите ще бъдат приравнени на оценка по шестобалната система, с която завършващите ще могат да кандидатстват за обучение в Русенския университет по специалност „Екология и техника за опазване на околната среда“.

 

III.      Награди

3.1.   Обявяване на резултатите и награждаване: 30.03.2018 г.

 

3.2.   Победителите ще бъдат отличени с индивидуални предметни награди.

 

3.3.   Всички участници ще получат Сертификат за участие в конкурса.

 

 

 

IV.      Адрес за кореспонденция:

гр. Русе 7017,

 

ул. „Студентска” № 8, РУ „Ангел Кънчев“,

 

Корпус 19, кабинет 102,

 

д-р Пламен Мънев,

 

E-mail: pmanev@uni-ruse.bg

 

За допълнителна информация: тел. 082 / 888 485.

МултимедияКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета