Обсъждаха план- приема в училищата - ruse.utre.bg

Обсъждаха план- приема в училищата

21 февруари 2018, 13:02 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Областна управа

Заседаваха съвместно две областни комисии

Днес се проведе съвместно заседание на постоянните комисии по заетост и на образованието, младежките дейности и спорта. Заседание беше проведено в изпълнение на разпоредбите   от Закона за предучилищното и училищното образование.

Зам.- губернатор  Валентин Колев подчерта необходимостта от взаимодействие между държавните институции и бизнеса, Регионалното управление по образование и о училищата, родителите и обществото в популяризирането и разкриването възможностите на различните  професии, издигането на престижа им, възможностите за обучение и възможностите на бизнеса да инвестира в него, за да  осигури работни места по-късно. Изразено беше и мнението, че с настоящи план прием се прави първата стъпка в тази посока и че е резултат от проведени предварително срещи с браншови организации и директори на училища  с ясното разбиране, че резултатите ще бъдат видими след няколко години.

Началникът на Регионалното управление на образованието в Русе Росица Георгиева представи структурата на училищната мрежа от средни училища в региона. На територията на областта средно образование се придобива в общо 26 държавни и общински училища, от които 13 са професионални гимназии.

Началникът на РУО-то представи и детайлна картина на разпределението на училищата по общини. На територията на община Русе има най-много учебни заведения – 2 профилирани гимназии, 5 средни училища и 11 професионални гимназии. В общините Бяла и Две могили има по едно средно училище и една професионална гимназия. Във Ветовска община   има едно средно училище и още едно такова , но с профилирани паралелки. На територията на община Сливо поле има едно средно училище, а в община Борово – едно обединено училище, в което се завършва първи гимназиален етап. Беше представен и броя на завършващите ученици основно образование през учебната 2017/2018 г., като общият им брой е 1681.

Акцент в днешната среща беше предложения държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. на територията на община Русе, който предвижда да се осъществи прием  в 55 паралелки, от които 23 паралелки за профилирано обучение и 32 паралелки за професионално обучение. Така планираните профилирани и професионални паралелки съответстват на структурата на средните училища на територията на община Русе. Процентното съотношение е 42.10% към 57.90% на профилирани гимназии и средни училища към професионалните гимназии.

Изложената информация в презентацията на Георгиева цели да покаже, че броят на планираните в държавния план-прием профилирани и професионални паралелки  е съобразен със структурата на училищната мрежа от средни училища на територията на община Русе, което осигурява равен достъп на завършващите основно образование до профилираните и професионалните училища и осигурява правото им на избор. Така направено предложението е и в пряка зависимост от резултатите на седмокласниците на националното външно оценяване и балът за класирането им.

Мотивите на РУО за настоящия план-прием са свързани с постигане на съответствие със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на община Русе и област Русе, съответствие на предложените професии и специалности със спецификата на професионалните училища, а също и с предложените от работодателски организации. Цели се и съответствие и на броя на предложените паралелки с броя на учениците, завършващи основно образование, така че да  не се допусне закриване на значителен брой паралелки след първи етап на класиране, което би довело до невъзможност да се осигурят места за всички седмокласници  в паралелките, които ще се формират, тъй като за първа учебна година прием в държавните и общинските училища се осъществява само за ученици от един випуск – завършващи основно образование в VІІ клас.

Детайлно бяха разгледани и предложенията за нови професии след 8-ми клас на областно ниво. За община Русе нови предложения са „модист“ от Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" и „графичен дизайнер“ от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“.

В края на заседанието бяха гласувани и две решения- за съгласуване предложението за държавен план-прием за учениците, които през учебната 2018/2019 г. ще постъпят  в V и в VIII клас в паралелките по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища и задължението началникът на РУО да представи  предложението за държавен план-прием до 1 март 2018 г. на министъра на образованието и науката . Решенията бяха приети, като 20 бяха „за“, 1 „против“ – представителят на КРИБ и 0 „въздържали се“.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета