Близо 9700 безработни от страната ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект „Работа“ - ruse.utre.bg

Близо 9700 безработни от страната ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект „Работа“

01 април 2018, 09:00 | Русе утре
  • Снимка:
    Бюро по труда Русе

Предвижда се изпълнението на проекта да е с национален обхват и да се прилага в 193 общини

Близо 9700 безработни и неактивни лица от страната ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект „Работа”, който стартира на 16 февруари 2018 г. Конкретният бенефициент по проекта е Агенцията по заетостта. Предвижда се изпълнението на проекта да е с национален обхват и да се прилага в 193 общини, в които безработицата е над средната за страната за предходните 12 месеца. Определеният бюджет е в размер на 80 млн. лв., осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.                                           

Освен продължително безработни в него ще се включат и неактивни лица, които ще бъдат активирани от наети към съответните общини специалисти. Безработните и активираните неактивни лица ще бъдат наемани на пълно или непълно работно време (най-малко 4 часа на ден) за период до 12 месеца и ще получават възнаграждение равно на минималната заплата. По заявка на работодателя може да бъде осигурен и наставник, който също ще е част от целевата група на проекта. Има възможност заетостта да се комбинира с обучение, за да може наетите да придобият трудови навици и да успеят да останат на пазара на труда и след края на финансирането на програмата.

Приемът на документи по проект „Работа” започна на 16 февруари 2018 г. в бюрата по труда в страната и продължи до 9 март 2018 г. включително, като имаше възможност за подаване и на електронни заявки на официалния сайт на Агенцията по заетостта.

Основното изискване към работодателите е  разкриването на работните места задължително да попадат в районите с високо равнище на безработица на база данни на Агенция по заетостта, т.е. в населени места, с равнище на безработица над средното за страната през последните 12 месеца и насочени към подобряване на жизнената среда и услуги за населението.

На територията на област Русе, обслужвана от ДБТ-Русе, Ветово и Бяла – само община Русе е под средното за страната равнище на безработица.

Подадените заявки по проект “Работа” в останалите седем общини на област Русе са общо 17 за 294 работни места, от които 7 заявки са подадени от седемте Общини, в които безработицата е над средната за страната за предходните 12 месеца - за общо 260 работни места. Останалите 10 заявки са на работодатели от реалния сектор за 34 свободни работни места.

След приключване на приема на заявки се очаква Агенция по заетостта да публикува на интернет страницата си Списък с класирани/некласирани за финансиране Заявки по проекта. Одобрените работодатели ще бъдат поканени да подадат документи за допустимост, въз основа на които ще се извърши оценка за допустимост за участие в проекта от страна на АЗ. Одобрените на етап допустимост работодатели ще бъдат поканени да сключат договор за осигуряване на заетост по проекта.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета